U Institutu za bolesti djece po prvi put je urađena urogenitalna rekonstruktivna operacija teške kongenitalne forme penilne hipospadije. Urođeni nedostatak završnog mokraćnog kanala je nadoknađen korišćenjem transplantata sluznice unutrašnje strane usne duplje.

Presađivanje bukalne sluznice u urinarni trakt predstavlja raritetnu rekonstruktivnu operaciju koja omogućava optimalan funkcionalni i estetski rezultat. 

Operaciju je u ponedjeljak, 06.08.2018. godine izveo medicinski tim KCCG pod vođstvom dr Saše Radovića, specijaliste dječje hirurgije, uz asistenciju dr Đorđija Suhiha, specijaliste dječje hirurgije, dr Nebojše Šćekića, specijalizanta dječje hirurgije i dr Marije Lubarde, specijaliste anestezije sa reanimacijom.

Primjena pomenute hirurške intervencije ističe posvećenost hirurškog tima za bolesti djece u usvajanju novih tehnika i predstavlja privilegiju malog broja evropskih medicinskih centara koji se bave ovom patologijom.