Radovi na realizaciji jednog od kapitalnih projekata koji se realizuju na području bjelopoljske opštine - izgradnje vodovoda Zaton su intenzivirani. U toku je iskop kanala za postavljanje nove vodovodne infrastrukture.

Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radovi su kratko vrijeme bili u prekidu, jer je trasa  preprojektovana i prelazak Lima je sada predviđen kod ušća Đuren potoka i to čeličnom konstrukcijom čija je vrijednost 115.000,0€, pa se radovi nastavljaju na desnoj  obali Lima.

Ukupna dužina trase primarne vodovodne mreže od Ribarevina do Pašića Polja iznosi 10,2km, dok je predračunska vrijednost cca 600.000,00€. Do sada je urađeno oko 3 km i stiglo se do magistralnog puta M-2 prema Beranama.