U organizaciji neformalne koalicije „ Savez“ koju čine šest organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom uz podršku Opštine Bijelo Polje, obilježen 3.decembar dan osoba sa invaliditetom. Obilježavanje ovog dana predstavlja i jednu od mjera predviđenih Lokalnim planom akcije za oblast invalidnosti. Na sastanku su predstavljeni rezultati rada, problemi i način prevazilaženja istih ali i napredak koji je postignut u predhodnom periodu.

Pozdravljajući skup sekretarka za Lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje Saida Čikić je kazala:  „Proces integracije lica sa invaliditetom je dug, na kojem ćemo i u narednom periodu  svi zajedno raditi, ističem da je i u predhodnom periodu dosta učinjeno. Opština je usvojila više značajnih dokumenata čija je implementacija u toku i nije mali broj aktivnosti koje svakodnevno realizujemo sa NVO sektorom u kojem vidimo snažne partnere u svim oblastima društvenog života. Opština Bijelo Polje je usvojila LPA iz oblasti invalidnosti, kao i LPA za razvoj usluga socijalne zaštite. Pripremljeni su za Skupštinu LPA za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, u toku je izrada LPA za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi. Kada govorimo o prilagođavanju. Krenućemo prvo od zgrade Opštine Bijelo Polje, za narednu godinu planirana je ugradnja lifta. Smatram da zajedno možemo mnogo i vjerujem u našu energiju, volju i nesibičnu spremnost da uradimo svakim danom još više na unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Direktor Centra za socijalni rad Admir Mustajbašić u svojem izlaganju je posebno istikao: „ Izmjene zakona iz ove oblasti koje je uradilo Ministarstvo  rada i socijalnog staranja olakšaće značajno inkluziju osoba sa invaliditetom. Vjerujem, da ćemo u narednoj godini naći najbolja rješenja kako bi sve što je planirano bilo dostupnije osobama sa invaliditetom. Jasna je potreba a vidim svi smo spremni i saglasni da uradimo sve, da naši sugrađani sa invaliditetom ostvare svoja prava i obezbijede sebi najbolji kvalitet života.“

 

Najvažniji društveni činioci su jedinstveni da je urađeno dosta, ali da svakim danom moraju raditi još mnogo da bi osobe sa ivaliditetom izgradile status u društvu  potpune jednakosti,  kroz dobijanje poslova, ostvarivanje drugih prava, rješavanje građevinskih barijera. Rad na ovim aktivnostima je zajednička i prioritetna misija,  zaključak je ovog 3 decembra 2018 godine.