JU „Centar za Sport i rekreaciju“ u saradnji sa koordinatorom za školski sport, profesorom Dragom Fatićem, i ovogodišnjeg budžeta Opštine Bijelo Polje za sport, uručila je danas bjelopoljskim osnovnim i srednjim školama sportsku opremu, vrijednu 1,941 eura.

Nove fudbalske, košarkaške, odbojkaške i rukometne lopte upotpuniće sportsku opremu bjelopoljskih obrazovnih ustanova, a prema riječima Marka Maslovarića, današnja donacija još jedan je dokaz da je JU Centar za sport i rekreaciju spremna da nastavi sa ulaganjima u školski sport.
U sklopu redovnih aktivnosti unapređenja stanja sporta a u cilju omasovljenja sportista i rekreatibaca, kroz poboljšanje uslova za obavljanje nastave fizičke kulture u školama, obezbijeđena su sredstva iz godišnjeg budžeta JU”Centar za sport i rekreaciju”.
Naknadno su od dobavljača “Đak sport” iz Podgorice kupljene rukometne lopte-vrijednost 360 eura. Nabavljeni su sljedeći rekviziti: košarkaške lopte -100 komada,fudbalske lopte- 50 komada, odbojkaške lopte-50 komada, rukometne lopte- 40 komada.
Lopte su podijeljene srazmjerno broju đaka po opštinskoj evidenciji broja učenika iz 2017 godine.
Maslovarić je poručio da je školski sport jedan od najbitnijih segmenata sporta, sa vizijom  da postane nukleus olimpizma u Crnoj Gori, koji će biti osnova razvoja ostalih sportskih grana u našoj opštini.
„Opština je prepoznala problem sa kojima se susreće školski sport, zajedno sa Vladom Crne Gore, tako da su u toku neki infrastrukturni projekti, poput rekonstrukcije fiskulturne sale Osnovne škole “Marko Miljanov”, koja je u završnoj fazi”, naveo je Maslovarić.
On je napomenuo da je u planu i rekonstrukcija sale u Srednjoj elektro-ekonomskoj školi, kao i u Njegnjevu, a izgradnjom škole novi i savremeni prostor za bavljenje sportom dobiće I učenici škole “Dušan Korać ”.
V.D. direktora JU Centra za Sport poručio je da sport u školama treba da unaprijedi javno zdravlje I da bude baza masovnosti sporta u našem gradu.
“Uloga školskog sporta je da pruži priliku svim učenicima da se uključe u sportske aktivnosti, kao i utiče na popularizaciju I afirmaciju zdravih stilova života”, naglasio je Maslovarić.
Na današnjoj dodjeli, održan je i sastanak sa profesorima i nastavnicima koji je iskorišten kako bi se škole upoznale sa novim pravima i obavezama koje je donio Novi zakon o sportu. I u tom smjeru podijeljeni su flajeri sa uslovima koje zakon propisuje u cilju formiranja školskog sportskog društva.