Opština Bijelo Polje u saradnji sa DOO" Komunalno - Lim" nabavila je  50 novih  kontejnera, kojim će se zamijeniti postojeći u gradskoj zoni. Ovom akcijom unaprijediće se kvalitet odlaganja otpada, jer će biti zamijenjeni dotrajali kontejneri koji nisu adekvatni u svojoj namjeni.

U cilju racionalnog upravljanja resursima, zamijenjeni kontejneri će biti remontovani  i  raspoređeni na seoskom području gdje bude potrebe. Takođe će u ovoj akciji radnici DOO" Komunalno -Lim" će koševe za odlaganje otpada, koji su velike zapremine postaviti  tamo gdje građani odlažu otpad, koji se ne smatra komunalnim.

Ova akcija pokazuje da Opština Bijelo Polje radi sve na popravljanju uslova za kvalitetnije odlaganje otpada, ali takođe se apeluje na građane da iste koriste na predviđen način, i otpad ne ostavljaju pored kontejnera.

Ovim akcijama se vodi briga i ulaže trud na zaštiti životne sredine, kao jednog od  najvažnijih aspekata života naših sugrađana.