Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, planiranom dinamikom realizuje plan i program sanacije gradskih ulica i putnih pravaca na seoskom području.


Tako su u predhodnom periodu sanirane ulice u sledećim naseljima: Pruška, Nikoljac, Zaimovića livade, Lipnica i Centar grada. Tokom sanacije ulica je ugrađeno 140 tona asfalta.
Sa istim aktivnostima nastavljeno je prema Rasovu i Gubavču. Takođe  planiranom dinamikom  se realizuje i nasipanje  puteva na području Goduše, Kanja, Dobrinja, i Mioča gdje je realizovano više od 2000 m3 nasipa. U narednom periodu biće izvršeno nasipanje puteva u Pavinom Polju, Kovrenu, Tomaševu, Gubavču, Nedakusima i Medanovićima, čime će biti realizovano ukupno 6000 m3 nasipa.

Radove izvodi DOO" Komunalno - Lim", a ovim aktivnostima se značajno popravlja kvalitet putne infrastrukture, sa posebnim akcentom na ruralno područje.