Sprječavanje i borba protiv nasilnog ekstremizma na lokalnom nivou, koja je dio Nacionalne platforme za borbu protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koje vode ka terorizmu, bila je danas tema panel diskusije u Bijelom Polju koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa Nacionalnim Međuresorskim operativnim timom za borbu protiv nasilnog ekstremizma te Opštinom Bijelo Polje.

I pored toga što je nasilni ekstremizam definisan kao pojava koja se odnosi na nasilje koje se opravdava ili je povezano sa ekstremnom religioznom, socijalnom ili političkom ideologijom, nasilni ekstremizam ne može suštinski biti odlika ni jedne vjere-religije, niti se smije bilo koja od njih optužiti za podsticanje i motivisanje ekstremizma, jer je suštinska odredba i priroda svake vjere između ostalog, i uspostavljanje mira i ljubavi među ljudima, istako je potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Bećirović.

"Aktivnosti koje Opština Bijelo Polje namjerava da sprovede na lokalnom nivou, se prije svega tiču edukacije i prevencije, a kao jednu od značajnijih preventivnih mjera bih izdvojio rad sa mladima, kako unutar škola, tako i kroz razne omladinske i nevladine organizacije koje su posvećene mladim“, kazao je Bećirović.

 

Svaka vrsta ekstremizma predstavlja negiranje demokratije i ljudskih prava i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda, zagarantovanih međunarodnim konvencijama, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština, Veselin Grbović.

"Različiti oblici nasilnog ekstremizma su globalne pojave kojima se svako društvo mora aktivno i odlučno suprostavljati na lokalnom državnom i međudržavnom nivou. Premda se , na sreću, Crna Gora nalazi u grupi potencijalno manje ugroženih zemalja, ovoj pojavi treba psvetiti posebnu pažnju jer jedna neželjena aktivnost može ostaviti loše posledice. Zbog toga je prevencija najefikasniji način borbe protiv nasilnog ekstremizma. U tom cilju treba jačati nacionalne, ali i međunarodne kapacitete neophodne za suprostavljanje pojavi nacionalnog ekstremizma“, istakao je Grbović.

Debata u Bijelom Polju dio je rasprave o značaju prevencije nasilnog ekstremizma na državnom nivou , kao i događaja iz 1989. godine i njihovim refleksijama na dalji razvoj društva u Evropi i na Balkanu, čime se između ostlog bave organizatori panela.