Elektroprivreda Crne Gore, donirala je Opštoj bolnici u Bijelom Polju tkivni procesor u vrijednosti od 20 hiljada eura.

Direktorica bolnice, dr Biserka Bulatović, zahvalila se Elektroprivredi na vrijednoj donaciji.

“Ovaj aparat obezbijediće nam brzu i preciznu patohistološku dijagnostiku i bio nam je neophodan za rad patohistološke laboratorije” – kazala je direktorica Opšte bolnice.

Kako je navela doktorica Radmila Bajić, do sada su se u bjelopoljskoj bolnici analize radile ručno, a da će nakon nabavke ovog aparata posao biti olakšan i što je najvažnije dobijaće se rezultati za kraće vrijeme.

“Automatski tkivni procesor je moderan aparat za obradu tkiva, koji omogućava da se tkivni uzorak obradi u roku od 24 časa od uzimanja i time značajno skraćuje vrijeme postavljanja dijagnoze. Sa ovim aparatom ćemo dobiti i na kvalitetu, jer se proces obrade uzorka odvija standardizovano, po tačno zadatom programu. Aparat omogućava istovremenu obradu 80 do 120 uzoraka, za svaku od 12 pozicija, na kojoj se uzorak obrađuje je moguće individualno programirati vrijeme trajanja obrade” – zaključila je dr Bajić.