U cilju sagledavanja stvarnog stanja po pitanju kvaliteta vazduha te iznalaženja rješenja za otklanjanje eventualnog lošeg uticaja na zdravlje ljudi, predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović formirao je komisiju za ocjenu stanja kvaliteta vazduha koja je sastavljena od predstavnika lokalne samouprave, stručnih lica i civilnog sektora.

Zadatak ove komisije je da utvrdi trenutno stanje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju; da uporedi to stanje sa stanjem kvaliteta vazduha u predhodnom vremenskom periodu, te trend stanja vazduha u narednom periodu; da sačini spisak (potencijalnih) zagađivača vazduha u Bijelom Polju i utvrdi ostale uzroke zagađenja vazduha u Bijelom Polju; da predloži mjere i rješenja poboljšanja i unapređenja stanja kvaliteta vazduha u Bijelom Polju i da predsjedniku Opštine Bijelo Polje podnese izvještaj o rezultatima svoga rada.

Visoke vrijednosti PM 10 čestica nijesu zabilježene samo u Bijelom Polju već i u Pljevljima, Podgorici, Nikšiću ali i u gradovima regiona. PM10 čestice u zimskom periodu nastaju sagorijevanjem drveta i uglja u ložištima, a stvaraju se i pri sagorijevanju goriva u motorima vozilima, u industrijskoj proizvodnji i štetno utiču na ljudsko zdravlje

Podsjećamo, Skupština Opštine Bijelo Polje na prethodnoj sjednici usvojila i Lokalni plan zaštite životne sredine Bijelog Polja za period 2020 – 2024. godine koji između ostalog obrađuje i temu kvaliteta vazduha, te daje kratkoročne i dugoročne prijedloge mjera zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha u Bijelom Polju.