Odlazak u penziju Džafera Gusinjca dugogodišnjeg načelnika i sekretara u Opštini Bijelo Polje, bio je povod da se predsjednik Petar Smolović sa saradnicima zahvali na doprinosu koji je Gusinjac davao razvoju lokalne uprave.

Predsjednik Smolović je kazao da je Gusinjac tokom dvije decenije rada na odgovoran način obavljao poslove u Opštini Bijelo Polje i zahvalio mu, što je dio svog znanja nesebično prenosio mlađim kolegama sa kojim je sarađivao.

Bivši načelnik Službe za zajedničke poslove i sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Džafer Gusinjac se zahvalio svim kolegama na izuzetnoj saradnji, koju su imali dok je obavljao poslove načelnika i sekretara tokom 18-godišnjeg rada u bjelopoljskoj lokalnoj upravi.

Na prijemu koji je organizovan povodom odlaska u penziju, bili su prisutni potpredsjednik Ernad Suljević, sekretari sekretarijata, direktori i načelnici opštinskih službi.