Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sa saradnicima posjetio je Centar za socijalni rad u Bijelom Polju i tom prilikom se sastao sa novoizabranom direktoricom Vesnom Minić. 

Razgovarano je o socijalnoj sigurnosti u toj opštini uz opštu ocjenu da je stopa siromaštva u sjevernom regionu skoro tri puta veća od stope siromaštva u centralnom i južnom, prema podacima Monstata. 

“Socijalna politika ima za cilj da svojim odgovarajućim metodama i sredstvima obezbijedi uslove za život onim članovima društvene zajednice koji nijesu u mogućnosti da svojim sredstvima ili svojim radom sebi ostvare te uslove”- kazao je ministar Purišić. A

Važno je napomenuti da su u Bijelom Polju razvijene i brojne usluge podrške za život u zajednici i to:

  • Dnevni boravak za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Tisa” (24 korisnika),
  • Pomoć u kući koju od 1. marta 2020. pruža Crveni krst (predhodni period 15 gerontodomaćica i 150 korisnika preko Centra za socijalni rad),
  • Dnevni boravak za stare koji je u nadležnosti Doma starih Bijelo Polje (3 korisnika),
  • Stanovanje uz podršku koju realizuje Centar za socijalni rad (jedan jednosoban stan trenutno koriste 2 mlade muške osobe, nakon izlaska iz Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj i jedna garsonjera koja se oprema za stanovanje opredijeljena za mlade ženske osobe),
  • JU Centar za podršku djeci i porodici koja je licencirana za pružanje usluge smještaja djeci uz pratnju odraslih i odraslim žrtvama porodičnog nasilja, personalna asistencija se inplementira kroz projekte NVO.