Odbor direktora Svjetske banke na sjednici održanoj krajem prošle sedmice odobrio je 15 miliona eura kreditnih sredstava za skori početak kapitalnih infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara.

Realizacijom ovog projekta, Vlada Crne Gore će u Bijelom Polju, Beranama, Gusinju i Plavu riješiti višedecenijske probleme uzrokovane poplavama, zaštititi životnu sredinu i imovinu građana, a posebno poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka.

Izgradnjom višenamjenskih obaloutvrda i uređenjem korita rijeka na području četiri opštine, značajno će se unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva i otvoriti nova perspektiva razvoja ovih opština, zasnovana na poljoprivrednim i turističkim potencijalima.

Do kraja avgusta očekuje se raspisivanje međunarodnog tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru i Limu, u skladu sa procedurama SB.

U dijelu infrastrukturnih radova, projektom su predviđeno:

Bijelo Polje - uređenje lijeve obale rijeke Lim, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m i procijenjene vrijednosti  investicije 1,6 miliona eura;

Berane - regulacija rijeke Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km, procijenjene vrijednosti 2,5 miliona eura:

Plav – regulacija rijeke Lim, ukupne dužine 1,4 km, nizvodno od Plavskog mosta, procijenjene vrijednosti investicije od 1,2 miliona eura: 

Gusinje - regulacija rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km, procijenjene vrijednosti 6,7 miliona eura:

Izgrađene obaloutvrde na Limu i Grnčaru biće multifunkcionalne. Osim što će štititi od poplava koje izazivaju ove bujične rijeke, biće i moderno uređene šetališne zone koje će građanima i turistima omogućiti prijatan boravak i rekreaciju uz rijeke.

Projekat Regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama.

Kroz ovaj projekat biće pripremljena dokumentacija i za regulaciju vodotoka Lima i Tare, na prioritetnim dionicama na područjima opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin, u dužini od 12 kilometara.

U nastavku je dat prikaz projektnih rješenja:

Bijelo Polje: https://www.youtube.com/watch?v=XEXeJ8LWfNo

Berane: https://www.youtube.com/watch?v=Zb7LvgqNRAE&t=4s

Gusinje: https://www.youtube.com/watch?v=T2wnoTntOIA&t=19s

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja