Opština Bijelo Polje je raspisala 18.novembra Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Projekti kandidovani za finansiranje, treba da se odnose na oblasti:

  • Turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj;
  • Zaštita osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa;
  • Mladi, sport, kultura i rodna ravnopravnost;
  • Projekti Socijalne i zdravstvene zaštite nastali usled virusa Covid 19.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bijelo Polje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini iznosi 50.000 eura.

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

 

Za više informacija kliknite ovdje