Opšta bolnica Bijelo Polje započela je projekat proširenja Odjeljenja psihijatrije, koji je odobren od strane Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva i vezan je za Nacionalnu strategiju unaprijedjenja mentalnog zdravlja.

Od strane Fonda zdravstva odobreno je 50.000 eura za početnu fazu proširenja kapaciteta. Krajnji cilj je povećanje kapaciteta Odjeljenja sa sadašnjih 7 na 17 kreveta uz obezbeđenje uslova i podizanja kvaliteta zdravstvene usluge i zaštite.

"Opšta bolnica Bijelo Polje je prepoznala mentalno zdravlje stanovništva kao bitan segment obezbeđenja zdravstvene zaštite. Pandemija Corona virusa je direktno ukazala na značaj ove grane medicine kao sekundarnog indikatora koji utiče na celokupan proces lijecenja. U ovoj godini planiramo u saradnji sa Ministarstvo zdravlja i Fondom zdravstva obezbediti i ostali dio finansijskih sredstava neophodan za završetak projekta" - saopštili su iz menadžmenta ove ustanove.