Specijalizovano vozilo za pražnjenje podzemnih kontejnera, čiju je nabavku pomogla Opština Bijelo Polje, dopremljeno je u Bijelo Polje i dato na korišćenje DOO Komunalno Lim.

Radi se o posebnom vozilu sa hidrauličnom dizalicom sa nadogradnjom zapremine 18 kubnih metara, koje će biti korišćeno za pražnjenje 15 polupodzemnih kontejnera koji će u narednom periodu biti postavljeni na više lokacija u užem jezgru grada i stambenim blokovima.

Postavljanjem 15 podzemnih kontejnera zapremine 5 m³ (za suvi i mokri otpad), kao i nabavkom specijalizovanih vozila za odvoz otpada omogućiti efikasnije sakupljanje i transport otpada u Bijelom Polju.

Vodeći računa o zaštiti životne sredine, ali i unapređenju komunalnog reda u gradu,  građanima ćemo omogućiti ekološki prihvatljiviji i savremeniji način odlaganja otpada.

Interesantno je da jedan podzemni kontejner mijenja 8 klasičnih metalnih kontejnera od 600 litara.