Zgrade za penzionere gradiće firma „Profesional gradnja“, koja je izabrana na tenderu koji je raspisala NVO Udruženje penzionera.

Predsjednik lokalnog udruženja penzionera Milan Minić saopštio je da su bile zainteresovane četiri firme te daje samo jedna dostavila ponudu koja je ispunjavala uslove predviđene oglasom.

„Izabrana je firma Profesional gradnja DOO iz Bijelo Polja. Stambeni objekti će raspolagati sa ukupno 12 stanova i gradiće se naKO Ravna Rijeka, u mjestu Ribarevine. Procijenjena vrijednost radova je 360.000 eura sa PDV-om, dok je rok izgradnje 335 dana“ -  kazao je Minić.

Investitori posla su Fond PIO i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je Opština Bijelo Polje obezbijedila plac za izgradnju stambene zgrade za penzionere.