Odbornici su na 32. sjednici Skupštine opštine podržali predlog Plana zaštite i spasavanja od klizišta i odrona, kao i predloge odluka o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora D.O.O. Vodovod "Bistrica" da voda bude jeftinija.

Uvojene su i dopune odluka o organizovanju JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović-Strunjo", utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama, davanju saglasnosti na odluku o prenosu prava susvojine, te kupovini nepokretnosti za potrebe proširenja groblja na Loznicama.

U okviru tačke dnevnog reda - Izbori i imenovanja, našli su se predlozi odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise, prestanku mandata članicama Etičke komisije i Savjeta Radija Bijelo Polje.