Opštinski Crveni krst u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, Ministarstvom zdravlja, EU i austrijskim Crvenim krstom, već nekoliko mjeseci uspješno sprovodi inovativni program usporavanja demencije, kao dio projekta „Inovativne usluge podrške za starije u zajednici“.

Programom je, za sada, obuhvaćeno 15 korisnika, sa ciljem da se taj broj poveća do kraja realizacije projekta, saopštila je socijalna radnica u opštinskom Crvenom krstu, Ivana Bulatović.

"Riječ je o treningu na tablet uređajima, gdje korisnici, kod kojih je dijagnostifikovana demencija ili neki drug vid kognitivnih poteškoća, zajedno sa obučenim volonterima rade niz matematičkih, jezičkih, muzičkih, ali i fizičkih vježbi, koje su prilagođene njihovom trenutnom zdravstvenom stanju", kazala je Bulatović.

Ona je saopštila i da su u cilju unaprjeđenja rada i procjene trenutnog mentalnog stanja korisnika i početka progresije demencije, izvršili i anketiranje korisnika obuhvaćenih ovim programom.

“Efikasnost korišćenja ove aplikacije dokazana je i u mnogim naučnim studijama, gdje njenim redovnim korišćenjem postepeno dolazi do usporavanja demencije i sprječavanja daljeg kognitivnog propadanja", dodala je  socijalna radnica u opštinskom Crvenom krstu.

Pored pružanja takvog modela podrške, kako je naglasila Bulatović, volonteri koji su angažovani na ovom programu obavljaju i manje kućne poslove i pružaju psihosocijalnu podršku korisnicima.

Iz opštinskog Crvenog krsta su napomenuli da se ovakav program podrške prvi put primjenjuje u Srbiji i Crnoj Gori, ta da će Crveni krst u saradnji sa partnerima i u budućnosti nastaviti sa realizacijom ovakvih i sličnih progrma podrške u cilju poboljšanja kvaliteta života svojih starijih sugrađana kako bi što duže boravili u svom prirodnom, sebi poznatom okruženju, motivisani na korišćenje preostalih fizičkih i mentalnih potencijala, smanjujući na taj način potrebu za različitim vidovima institucionalne podrške.