Predstavici lokalne samouprave, Vlade i Ministarstva ekologije i prostornog planiranja, Agencije za zaštitu životne sredine i nevladinih organizacija, održali su danas sastanak u sali Skupštine Opštine, kako bi dogovorili način rješavanja zagađanje vazduha u Bijelom Polju.

Zdravko Janjušević iz Bjelopoljskog demokratskog centra, od koga je i potekla inicijativa za rješavanja problema zagađenja vazduga u Bijelom Polju, izrazio je uvjerenje da će u narednoom periodu kreirati mjere koje će doprinijeti smanjenju zagađenja vazduha sa jedne strane  i  finansijskih  troškova, na drugoj strani

“Kao društveno odgovorni pojedinci i intitucije koje se bavimo ovom problematikom, naša misija je da pokušamo kao društveno odgovorni ljudi u saradnji sa institucijama da nađemo adekvatno rješenja koja će doprinijeti da Bijelo Polje postane grad po mjeri svih, po mjeri pojedinaca koji će imati i energetsku efikasnost, a sa druge strane imati značajnu uštedu finansijskih sredstava kada je obezbjeđenje grijanja u pitanju. Takođe ne treba da vas napominjem da je Bijelo POlje jedan od najzagađenijih gradova u Crnoj Gori pored opštine Pljevlja, te  da smo ovdje danas, da kreiramo mehanizme koji će doprinijeti smanjenju zagađenosti vazduha”, istakao je Janjušević.

Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine pozdravila je  aktivnosti Opštine Bijelo Polje i saradnika iz nevladinih organizacija, koji su se, kako je rekla, svojim praćenjem onog što se dešava i sa dobrom namjerom uključivanjem u ovu problematiku, dali veći doprinos da se ova problem konačno riješi.

“Nije problem samo u Bijelom Polju, problem je u sjevernom i centralnom regionu,  kada je kvalitet vazduha u pitanju ,pogotovu tokom zimskih mjeseci i ono što mogu da kažem kada je opština Bijelo Polje u pitanju, da je i nakon prve identifikacije problema koji smo imali 2019. godine, kada smo i uspostavili mjernu stanicu u Bijelom Polju, Opština Bijelo Polje je odmah reagovala sasatavila je tim i pozvala je ljude iz Agencije, Ministarstva i Centra za ekotoksikološka ispitivanja Hidrometeorološkog zavoda,  lokalne eksperte i nevladin sektor, da zajedno sjednemo, da pokušamo da identifikujemo koji su to ključni razlozi koji utiču na ovakvo stanje, jer je to i najvažnije. Identifikovati uzroke da bi mogli reagovati i riješiti problem”, istakla je Đukanović.

Predsjednik SO Ensad Suljević istakao je da Bijelo Polje  iz godine u godinu ima ozbiljnih problema sa zagađenjem vazduha.

“Znamo da na to djeluje više faktora i da treba da se uradi ozbiljna strategija kako bi u nekoj bliskoj budućnosti broj dana sa visokim niovoom štetnih čestica sveli na minimum. Drago mi je što se sve otvorenije razgovara na ovu temu, što se problem ne guraju pod tepih i samo takav pristup, garantuje građanima da će se stvari rješavati u njihovu korist. Ono što želim da naglasim da je Skupština izabrala Savjet za zaštitu živoptne sredine koji će se usko baviti ovom problematikom. Na predlog tog savjeta ali i ostalih učesnika, odbornici su na predhodnoj sjednici usvojili zaključak sa predloženim mjerama i poslali je Vladi na usvajanje”, naglasio je Suljević.

Mirko Lizdek predsatvnik firme ENEKO kazao je, da su oni specijalizovano preduzeće za izradu najsavremenijih sistema grijanja i hlađenja i ventilacije, koji primarno koriste obnovljive izvore energije.

“Ovi izvori energije se iskorištavaju putem toplotnih pumpi i voda- voda i zrak -voda. Mi smo se fokusirali na toplotne pumpe voda- voda, sobzirom  na to da su one efikasnije od ovih pumpi zrak –voda, mada pumpe zrak- voda su još uvijek pored voda- voda najbolji sistem grijanja poznat u svijetu. Ove pumpe troše veoma malo energije i koriste se za grijanje, hlađenje i ventilaciju u svim objektima različitih namjena”, podsjetio je Lizdek.

Izvor: Radio Bijelo Polje