Sekretarijat za lokalnu samoupravu - opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti u saradnji sa Upravom policije OB Bijelo Polje, održao je edukativna predavanja u JU OŠ "Braća Ribar" u Zatonu i JU OŠ "Rifat Burdžović-Tršo" u Loznoj, za učenike završnih razreda navedenih škola, na temu " Bolesti zavisnosti".

„Ova predavanja su dio redovnih aktivnosti opštinske kancelarije, čiji je cilj upoznavanje učenika sa bolestima zavisnosti-pušenje, alhohol, narkotici. Na ovom predavanju  učešće su uzeli  Snežana Nedovic-inspektorka OB Bijelo Polje, Miloš Kljajević-rukovodilac Odjeljenja, Lejla Šahman i Dragoslav Šebek ispred Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti” – naveli su iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.