Kancelarija za rodnu ravnopravnost Opštine Bijelo Polje u cilju obilježavanja kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" radi na unapređenju zakonske regulative, edukaciji i prevenciji iz oblasti rodne ravnopravnosti i protiv nasilja nad ženama.

“U ovom periodu pripremljen je nacrt Odluke o prikupljanju i razvrstavanju podataka prema polu što će unaprijediti izradu strateških planova i ostalih programa i poslova iz nadležnosti Lokalne uprave u cilju boljeg sagledavanja potreba i problema i stvaranje istih prilika i mogućnosti za napredak  žena i muškaraca prilikom planiranja, izrade, implementacije, izještavanja i evaluacije istih i ocjene njihovog uticaja” – saopšteno je iz Kancelarije za rodnu ravnopravnost.

Takođe, dogovoreno je sa JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za korištenje besplatnih termina teretane za žene zaposlene u Lokalnoj upravi u cilju psihosocijalog osnaživanja žena, promocije zdravih stilova života, jačanje timskog rada i primjera dobre prakse.

Planirano je održavanje radionica u seoskim školama u Kanjama i Bistrici, kao i u pojedinim mjesnim zajednicama, na temu medijske pismenosti i rizika od zloupotrebe društvenih mreža s posebnim akcentom  na djevojčice i žene.

Opštine Bijelo Polje je predvidjela navedene aktivnosti u mjesnim zajednicama Potkrajci, Njegnjevo-Strojtanica, Gubavač, Sutivan i Kukulje.

“Cilj radionica je prevencija i edukacija o ženskim ljudskim pravima,prevencija nasilja i unapredjenje položaja i ekonomskog osnaživanja žena” – zaključuje se u saoštenju Kancelarije za rodnu ravnopravnost.

Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja je počela 25. novembra, od izuzetne je važnosti za promociju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.