Poštovani posjetioci,

ovdje možete preuzeti dokumenta koja se tiču ostvarivanja funkcija Budžeta Opštine Bijelo Polje:

 

BUDŽET 2017.

Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2017. godinu

BUDŽET 2016.

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2016. godinu
Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2016. godinu

BUDŽET 2015.

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu
Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2015. godinu

BUDŽET 2014.

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu
Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu

BUDŽET 2013.

Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu
Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu

BUDŽET 2012.

Izvjestaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu
Odluka o završnom računu Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu
Odluka o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

BUDŽET 2011.

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011. godinu
Obrazloženje završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2011.godinu
Izvještaj o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2011. godinu
Ekonomska klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu
Funkcionalna klasifikacija - izvještaj o novčanim tokovima za 2011. godinu

O Budžetu

Budžet Opštine je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda, kojim raspolaže opština radi izvršavanja ustavom i zakonima

utvrđenih zadataka i funkcija. Težnja naše Opštine je da na konstruktivan način doprinose kreiranju što kvalitetnije budžetske

politike u Bijelom Polju.

Želja nam je da što veći broj pojedinaca i organizacija podstaknemo da se, u skladu sa interesovanjima, uključe u praćenje

budžetske politike Opštine Bijelo Polje i na taj način doprinesu efikasnijem i efektivnijem planiranju Budžeta Opštine.

Nadamo se da ćemo što većem broju gradjana približiti klasifikaciju budžeta i omogućiti bolje razumijevanje samog budžetskog

procesa. Smatramo da je neophodno da, ne samo kroz javne rasprave, već i putem web-a sa svojim korisnim prijedlozima ili

sugestijama, doprinosite i aktivno učestvujete u kreiranju svih onih pitanja koje se tiču naše društvene zajednice.

Smatramo da postoji realna potreba da se građanima budžet predstavi u cijelosti, kao i stavke koje nam znače puno u tekućoj,

kao i u narednim godinama.

 

Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje

 

Građani o Budžetu!

Vaš komentar je prilika da unaprijedimo rad na ostvarivanju budžetskih funkcija i da, kroz zajedničko djelovanje na transparentan

način poboljšamo obavljanje javnih finansija u našem gradu. Vaše mišljenje nam je važno.

Ukoliko želite da uputite pitanje ili komentar možete nam pisati na sljedeće adrese:

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli                                                                                                

Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  

 

PROPISI I AKTI O BUDŽETU

 Zakon o finansiranju lokalne samouprave

 

FISKALNA DECENTRALIZACIJA

Preporuke NALAS - a za lokalna vladina udruženja o pravilima i postupcima pregovaranja o Budžetu

 Kako uspješno voditi pregovore o Budžetu?