Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu za rekonstrukciju dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete

03/04/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu za rekonstrukciju dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete 03/11/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu za rekonstrukciju dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete 03/13/2019