Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na početnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 2)

03/05/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na početnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 2) 03/12/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na početnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 2) 03/13/2019