Poštovani,

Obavještavamo Vas, da će se  provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata  koji ispunjavaju uslove javnog oglasa koji je Služba komunalne policije objavila, dana 27.03.2020. godine za radno mjesto: viši/a referent/kinja komunalni policajac u održati dana 18.05 .2020. godine (ponedeljak) u 11 :00h, u prostoriji  br. 41 koja se nalazi na trećem spratu zgrade Opštine.

Provjeru vrši Komisija testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rad,koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada,odnosno stanja u oblasti radaza koju se kandidat iz stava 1 ovog člana imenuje odnosno postavlja.

Izrada rada traje najduže 60 minuta.

Kandidat koji ostvari više od 50%bodova na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervju.Na struktuiranom intervijuu kandidat pred svim članovima komisije izlaže rad u trajanju od 15 minuta ,nakon čega se kandidatu postavljaju pitanja.

Postupku provjere mogu  pristupiti samo kandidati sa  Liste kandidata  koji ispunjavaju uslove predmetnog oglasa .

- Ervin Mulić

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 069/875982