Na osnovu člana  31 stav 2 i 53 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, br. 51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), člana 14 Statuta opštine Bijelo Polje (‘’Sl. list CG – opštinski propisi’’, br. 25/04, 33/06, 18/10 i 32/13) i  Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014 godinu (‘’Sl.list CG - opštinski propisi’’, br. 5/14), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna DUP-a Centralne zone

 

Član 1

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna DUP-a Centralne zone donijetog Odlukom Skupštine opštine Bijelo Polje 02 - 7321 od 30.12.2009.godine (''Sl.list CG-opštinski propisi'', br. 3/10), u daljem tekstu: Izmjene i dopune plana.

 

 


 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna DUP-a Centralne zone možete preuzeti ovdje...pdf

Programski zadatak za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog Plana Centralne zone  možete preuzeti ovdje...pdf