Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Opštine Bijelo Polje da je krajnji rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje subvencija u skladu sa PROGRAMOM MJERA ZA PODSTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE ZA 2014. GODINU za pojedine mjere 1. jul 2014. godine.

 

Ovaj rok se odnosi na sljedeće mjere:

 

 • DIREKTNA PODRŠKA RATARSKOJ PROIZVODNJI (za proljećnu sjetvu);

  • SUBVENCIJA  ŽETVENIH  RADOVA;

  • PODRŠKA PODIZANJU ZASADA JAGODIČASTOG VOĆA (za proljećnu sadnju);

  • PODRŠKA PROIZVODNJI U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA-PLASTENICIMA (za proljećnu sjetvu/sadnju);

  • REHABLITACIJA I MODERNZACIJA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE;

  • SUBVENCIJA U NABAVCI DEFICITARNE MEHANIZACIJE;

  • SUBVENCIJA ZA IZRADU PRIJAVNE  DOKUMENTACIJE.

   

  Mole se svi poljoprivredni proizvođači, koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje subvencija za neku od navedenih mjera, da blagovremeno podnesu zahtjev i potrebnu dokumentacju.

   

  Zahtjevi za subvencije mogu se preuzeti na Građanskom birou - zgrada Opštine u ul. Slobode.

   

   

  TVO I EKONOMSKI RAZVOJ
  -SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU-