Na osnovu člana 21, 22, 23 i 24 Pravilnika o biračkim spiskovima (Sl.list CG br.44/08 i 36/12 ) Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje, objavljuje:

OGLAS
o izlaganju biračkog spiska

Obavještavaju se gradjani Opštine Bijelo Polje, da mogu izvršiti uvid u birački spisak radi upisa, brisanja, izmjene, dopune ili ispravke podataka u biračkom spisku.

 

  1. Uvid u elektronsku bazu podataka, gradjani mogu izvršiti svakog radnog dana od  09 - 16 h u prostorijama Opštine Bijelo Polje, ul.Slobode bb ( kancelarija br. 23)  u periodu od 01.09.2014 godine do 01.10.2014 godine.

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTE UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI