Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ br. 25/04, 33/06, „Sl.list CG – Opštinski propisi“ br.18/10 i 32/13) i člana 18 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) s a z i v a m;

II (drugu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 15.10.2014.godine ( srijeda ) sa početkom u 11 časova u velikoj sali Skupštine Opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika Opštine;

2. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja;

3. Izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine (Odbori i Savjeti);

4. Izbor i imenovanja.

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

PREDSJEDNIK,
Džemal Ljušković,s.r