Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj obavještava građane Bijelog Polja da će se danas započeti sa procesom sistemske deratizacije glodara i dezinsekcije komaraca na području opštine Bijelo Polje.

 

Shodno sklopljenom Ugovoru između Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i ZU Instituta za javno zdravlje iz Podgorice, o sprovođenju terenske akcije sistemske deratizacije glodara i dezinsekcije komaraca, 05.06.2017. godine sprovešće se akcija preventivne deratizacije uništavanje glodara na području grada, a ubrzo će se pokrenuti i akcija preventivnog uništavanja komaraca, kako larvi tako i odraslih formi u više navrata.

Obavještavamo javnost da se hemijski preparati za uništavanje glodara i komaraca koriste u dozama koje nijesu štetne po zdravlje ljudi i životinja.