Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za mjeru 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu, pomenuta mjera 2.1 se zatvara za tekuću godinu.

Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 09.07.2020. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podsticaja definisanog  mjerom 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka  pomenutog Programa, za tekuću godinu.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me

 

                                                                                                Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj

                                                                                                Jasmin Ćorović


Skenirani dokument zaključka...pdf