1.Nacrt Odluke o komunalnom redu, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01-1018/20-790 od  10.08.2020.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 12.08. do 25.08.2020.godine.

2.Nacrt Odluke će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.

3.Shodno mjerama NKT-a koje se odnose na okupljanje većeg broja građana, javna rasprava će se održati slanjem primjedbi, prijedloga i sugestija, putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., putem pošte, na adresu:  Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, na ul. N. Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10, kao i  na br. tel. 050-484-811.

4.Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za stambeno komunalne poslove I saobraćaj.

5.Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat  za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje,  ul. N. Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10 ili u elektronskoj formi na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,najkasnije do 25.08.2020.godine.

5.Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

 

SEKRETRIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ


Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj daje na raspravu Nacrt Odluke o komunalnom redu i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, nevladinim organizacijama, političkim partijama i  drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju  

Nacrta Odluke o komunalnom redu

Obavještava se zainteresovana javnost, da zbog mjera NKT koje se odnose na okupljanje većeg broja građana, primjedbe, prijedloge i sugestije, mogu isti dostaviti putem mejla: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,  putem pošte,  na adresu:  Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, ul. Nedeljka Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10, kao i na   br. tel.050-484-811.

Bijelo polje, 12.08.2020.godine


Nacrt odluke o komunalnom redu...pdf

Zaključak Nacrta odluke o komunalnom redu...pdf