Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, nakon što je utvrđen zaključkom Predsjednika Opštine br. 01-018/20-791 od 10.08.2020.godine kao i program javne rasprave objavljeni su na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me. Tim putem upućen je javni poziv svim zainteresovanim subjektima da mogu uzeti učešće na javnoj raspravi  i da mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje-Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, ulica Nedeljka Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10 i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. zaključno sa 26. 08.2020.godine.  

Raspravu je pratio Sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, Dejan Luković.        

PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

1.Goran Vojinović –ul. Slobode

1.Član 2 –Ovom članu treba dodati i stav da o kućnom redu u posebnim uslovima i vanrednim situacijama, pomoć ili asistenciju stanarima i organima upravljanja u zgradama i korisnicima poslovnih prostora  po pozivu upravnika  mora pružiti  i komunalna policija.

Odgovor: Pružanje asistencije u vanrednim okolnostima je propisano posebnim propisima. Komunalna policija svakako pruža asistenciju u takvim situacijama. Ali će se razmotriti prijedlog.  

  1. Član 6 Prijedlog da se u stavu dva ovog člana za noćno vrijeme odmora umjesto 22-06 predloži 23-0. Ovom članu treba dodati stav da se korisnici poslovnih prostora u stambenim zgradama bez obzira na namjenu moraju striktno  pridržavati odluke iz ovog člana  u vezi dnevnog i noćnog odmora jer su sastavni dio etažnog prostora, pa su u obavezi da poštuju striktno odluku, u vrijeme predviđenog dnevnog i noćnog odmora, nema buke, muzike , galame, buke prilikom održavanja higijene ili bilo čega drugog  čime bi se ovaj član narušio. Nema produženog radnog vremena, zabave, muzike, rada bašti idr. Nelogično bi bilo da recimo da u mojoj zgradi stanari  koji žive u 32 stana ispunjavaju  sve uslove iz ovog člana a kafić u prizemlju koji je pripadajući etažni vlasnik narušava ovu odluku.

Odgovor: Uvažava se primjedba u smislu korekcije i dopune člana 6 pomenute Odluke.

  1. Član 19 Lokalna samouprava da izvrši povraćaj novčanih sredstava u cilju kvalitetnijeg rješavanja obaveza iz ovog člana. 

Odgovor: Pitanje povraćaja sredstava nije predmet ove Odluke i isti treba rješavati na drugi način, možda donošenjem neke posebne odluke kojom bi stanari mogli ostvariti ovo pravo.

Dalje, gospodin Vojinović je istakao“ da pored ovih sugestija  dam i nekoliko predloga kako bi odluka o kućnom redu u stambenim zgradama zaživjela i poštovala se na pravi način uz mogućnost stanarima da koriste zagarantovan noćni i dnevni odmor, pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na mir i dostojanstven život:“

  1. Striktno poštovanje odluke o radnom vremenu poslovnih subjekata  koji egzistiraju u st. Zgradama i posebno poštovanje  uredbi o noćnom i dnevnom odmoru.
  2. Definisan nivo buke usklađen  sa normalnim radnim vremenom  kao i noćnim i dnevnim odmorima u skladu sa kućnim redom svih etažnih vlasnika.
  3. Ukinuti muziku u baštama kafića (kao što je uradila lokalna samouprava Podgorica).
  4. Utvrditi inspekcijsku nadležnost i službu koja kontroliše i sankcioniše (goste ili vlasnika kafića) korišćenje bašti kafića van radnog vremena.
  5. Hitno (i ako je to bila odavno obaveza) standarde zvučne izolacije limitatore buke, točenje alkohola mlađim  od 18 godina , prisustvo istih poslije 22 h i i dr.
  6. U stambenim zonama ne može biti izuzetaka za nepoštovanje  definisanog radnog vremena, niti produžetak istog (izuzetak nac. I vjerski praznici) usklađeno sa Zakonom o etažnim vlasnicima.
  7. Sankcionistati sve koji svojim činjenjem narušavaju kućni red  ili ga remete preko el.uređaja, ličnom bukom, premeštanjem inventara, radom alarma, agregata, mašina za održavanje higijene, dostavnim vozilima i dr.

Odgovor:  Prilikom detaljnog razmatranja prijedloga koje ste naveli, ovaj organ će razmotriti svih 7 tačaka i u skladu sa mogućnostima a ne izlazeći iz okvira pozitivnih propisa uvažiti neke.

2.Zeković Milovan Lamela A –Lepa Brena

Primjedba u vezi snijega i ledenica u zimskom periodu-za parkirana vozila koja se prilikom pada ledenica ošteti nekom auto. Upravnik traži da Parking servis plaća odštetu. Postaviti table upozorenja za ledenice i snijeg.

Odgovor na sugestije Zeković Milovana: Prilikom razmatranja sugestije i primjedbi vezano za ledenice i snijeg na krovovima zgrada, ovaj organ ne može u potpunosti usvojiti primjedbu, kao i to da se odlukom ne može obavezivati Parking servis. Obaveza svih stanara je da održavaju krov zgrade, te i obaveza svih građana da svoju imovinu čuvaju u vanrednim okolnostima (u ovom slučaju automobile). Što se tiče tabli upozorenja na opasnost od ledenica, takvu mogućnost ovaj organ može razmotriti.

3.Jelić Milovan-Lepa Brena

Da Parking servis snosi troškove  oštećenja auta jer upravnik gubi sudski spor.

 Odgovor na sugestije Jelić Milovana: Prilikom razmatranja sugestije i primjedbi vezano za ledenica i snijega na krovovima zgrada, ovaj organ ne može u potpunosti usvojiti primjedbu, kao i to da se odlukom ne može obavezivati parking servis. Obaveza svih stanara je da održavaju krov zgrade, te i obaveza svih građana da svoju imovinu čuvaju u vanrednim okolnostima ( u ovom slučaju automobile). Što se tiče tabli upozorenja na opasnost od ledenica, takvu mogućnost ovaj organ može razmotriti.

4.Popović Lav– U članu 5 Nacrta Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, dodati stav 2 sledeće sadržine:

„Zabranjeno je u posebnom dijelu zgrade stvarati buku vikom, glasnom muzikom, trčanjem, skakanjem lupanjem i slično“

Odgovor na sugestiju popović Lava: primjedba i sugestija se djelimično usvaja.

Javna rasprava je završena u 26.08.2020.god.

U Bijelom Polju

                                                                                                                                    Sekretar

      Dejan Luković


Izvještaj o sprovrdenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama...pdf