Korisnike ovog podsticaja, registrovane poljoprivredne proizvođače i poljoprivrednike sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj donio Rješenje broj 09-308/21-6254 od 05.07.2021. godine kojim se prekida dalja realizacija podsticajne mjere 2.6. Ublažavanje i smanjenje prirodnih hazarda (očuvanje broja grla stoke) Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/21) zbog  utroška sredstava za ovu mjeru.

Zahtjevi koji budu podnešeni nakon 05.06.2021. godine će biti odbijeni.

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

 


Rješenje kojim se prekida dalja realizacija podsticajne mjere 2.6. Ublažavanje i smanjenje prirodnih hazarda (očuvanje broja grla stoke) Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu