Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, na sjednici održanoj 23.07.2021.godine, na osnovu Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) a na osnovu člana 116 I 117, kao i u skladu sa  članom 13 i 14  Odluke o finansiranju sporta (SL.CG.opštinski propisi  br. 08/19 od 11.02.2019. godine), i Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21,   na predlog Komisije za procjenu Programa  utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, donosi sledeću :

O D L U K U

Kojom se jednoglasno usvaja Predlog odluke Komisije o sufinansiranju sportskih organizacija za 2021. godinu, i raspodjela sredstava se vrši na sledeći način:

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub “Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“, odnosno klubovi kojima je opština Bijelo Polje osnivač. UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, na osnovu člana 3, 9 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21 odobrio je sredstva, u ukupnom iznosu 186.000,00 eura na sledeći način.

Na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava odobrio iznos  u visini od 186.000,00 eura, što je prikazano u tabeli:

KLUBOVI

Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2021. godina.

UKUPNO

186.000,00 eura

FK JEDINSTVO

105.000,00

KK JEDINSTVO (M i Ž)

81.000,00

UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br.391/21odobrio je sredstva organizacijama kojima je osnivač Opština Bijelo Polje Odlukom u ukupnom iznosu 61.500,00 eura na sledeći način.

Na osnovu člana 3,10 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br. 391/21  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava odobrio iznos  u visini od 61.500,00 eura, što je prikazano u tabeli:

KLUBOVI

Odobrena finansiska  sredstava za  sportske organizacije za  2021. godina.

UKUPNO

  61.500,00 eura

AK JEDINSTVO

  11.000,00

OK JEDINSTVO

  29.500,00

RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO

  21.000,00

Ekipni sportovi :

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br.391/21  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava  na osnovu bodovanja (ukupno 657 bod - iznos boda 8.371 eura ) odobrio iznos  u visini od 5.500,00 eura, što je prikazano u tabeli :

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansiska sredstava za  klubove 2021 godina.

UKUPNO

657

    5.500 eura

OFK BORAC

257

    2.151,34

FK METEOR

156

    1.305,87

KF JEDINSTVO

244

    2.042,52

 

POJEDINAČNI SPORTOVI :

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br 391/21  UO JU Centra za sport i rekreaciju je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava, na osnovu bodovanja (ukupno 2.065 boda - iznos boda 7,263 eura ) odobrio iznos  u visini od 15.000,00 eura, što je prikazano u tabeli:

KLUBOVI

BODOVI

Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2021 godina

 

2.065

    15.000,00 eura

PSK CMILJAČE

360

    2.614,68

BOKS FENIX

278

    2.019,11

KARATE JEDINSTVO

268

    1.946,48

DZUDO FAVORIT

429

    3.115,82

STK  JEDINSTVO

243

    1.764,90

BOKS BIJELO POLJE

327

    2.375,00

TK ELITTE

160

    1.162,08

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije za raspodjelu sredstava,a u skladu  člana 21 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama 391/21  sa ostvarenim bodovima manje od 150 bodova, raspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 eura  na način prestavljeno u tabeli :     

SPORTSKI KLUB

BODOVI

 Odobrena finansiska sredstava za  sportske organizacije za 2021. godina  

 

 

      6.000,00 eura

FK SEDMICA

140

      1.000,00  

FK OMLADINAC

144

      1.000,00

ŠK ROKADA

95

      1.000,00

SRK SINJAVAC

73

      1.000,00

FK SJEVERNA ZVIJEZDA

141

      1.000,00

MFR MONTENEGRO FOCUS

75

      1.000,00

 

ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA:

Školska sportska društva

Odobrena finansijska sredstva za sportske organizacije za 2021. Godinu

ŠSD Marko Miljanov

1.000,00

O B R A Z L O Ž E NJ E

Cijeneći uslove iz Javnog konkursa za  sufinasiranje Programa rada sportskih organizacija za 2021.godinu, Zakona o sportu  ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) a na osnovu člana 116 i 117, Odluke o finansiranju sporta (SL.CG.opštinski propisi  br. 08/19 od 11.02.2019. godine) a na osnovu članova 4,5,6,8, 9,10,12 i 13, kao  i Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finasijskih sredstava br. 391/21 i na osnovu predloga Komisije za procjenu programa utvrđivanja visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, Upravni odbor JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje, o svemu je odlučio kao u dispozitivu ove odluke .

Naime, na Javni konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija u 2021.godini,   nakon pregleda podnošene dokumentacije od strane Komisije za procjenu Programa i utvrđivanje visine sredstava koje se dodjeljuju sportskim organizacijama za sprovođenje programa koja je imenovana odlukom Upravnog odbora br 390/21 od 07.06.2020.godine,  utvrđeno je da se na Javni konkurs prijavilo 26 sportskih organizacija, a da uslove Konkursa ispunjava 22 sportske organizacija.

Komisija je utvrdila da 4 sportske organizacije i to: KF Pruška, Džudo klub Jedinstvo, Dzudo klub OSI Ippon i TK King, koje su se javile na Javni konkurs ne ispunjavaju uslove navedenog konkursa. Džudo klub Jedinstvo je dostavio potvrde koje nisu ovjerene od Saveza koji se nalazi u Centralnom registru sportskih organizacija kod resornog  Ministarstva i Uprave za sport i mlade Crne Gore. Džudo klub OSI Ippon I KF Pruška dostavili su Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija koja nisu u skladu sa uslovima Javnog konkursa i Odluke o Finasiranju sporta.

Teniski klub King nije dostavio potvrde tražene Javnim konkursom za sufinasiranje Programa rada sportskih organizacija za 2021 godinu.

Prioritet za Opštinu Bijelo Polje imaju Fudbalski klub „Jedinstvo“ i Košarkaški klub „Jedinstvo“ odnosno klubovi kojima je Opština osnivač UO Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3, 9 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama odobrio je sredstva  Odlukom u iznosu od 186.000,00 eura.

UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje na osnovu člana 3,10 i 20 Pravilnika o bližim kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava br.391/21 sportskim organizacijama odobrio je sredstva klubovima kojima je osnivač Opština Bijelo Polje odlukom u iznosu od 61.500,00 eura .

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije dodjelio je sredstva u iznosu od 5.500,00 eura. Na osnovu bodovanja ekipni sportovi ostvarili su ukupno 657 bodova. Vrijednost boda je utvrđena na osnovu kriterijuma iz člana 20 Pravilnika i iznosi 8,371 eura.

Na osnovu člana 4, 7 i 20 Pravilnika o bližem kriterijumima  za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima  UO JU Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje je na osnovu predloga Komisije odobrio sredstva od 15.000,00 eura. Na osnovu 7 bodovanih pojedinačnih  sportskih kolektiva ostvaren je sve ukupan bod 2.065 koji smo podijelili 15.000,00 i iznos kojeficijenta ( bod ) iznosi 7,263 eura.

Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama uređen je postupak raspodjele sredstava kroz bod sistem. Pravo na sredstva imaju sportske organizacije koji su ostvarili 150 i vise bodova. Članom 21 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama br 391/21 utvrđeno je da  Komisija za raspodjelu sredstava  može predložiti , program sportskog kolektiva koji je ostvario manje od 150 bodova sufinansira shodno članu 4 ovog Pravilnika  Odlukom. Na osnovu izloženog  finansijski  je podržano 6 sportskih organizacija u ukupmom iznosu od 6.000,00 eura.

U skladu sa strateškim ciljevima strateškog razvoja sporta mladih a na osnovu pristiglih prijava školskih sportskih društava iz Bijelog Polja , sufinanasirali  smo jedno ŠSD u ukupnom finansijskom iznosu od 1.000,00 eura.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Predrag Tošić


Odluka o sufinansiranju sportskih organizacija za 202.godinu i raspodjeli sredstava...pdf