Na osnovu člana 2 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini („Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi”, br. 36/21), Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021. godini,  d o n i j e l a    j e :

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike

  1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku mladom preduzetništvu u 2021.godini, u ukupnom iznosu od 20.000,oo eura, sa budžetske pozicije 431-9-3-8, dodijeljuju se:
  • Milošu Šćekiću, za biznis plan: „Proizvodnja unutrašnjih vrata od medijapana“, u iznosu od 3.500,oo eura.
  • Erminu Mekiću, za biznis plan: Autoservis „EM“, u iznosu od 4.000,oo eura.
  • Jagošu Koraću, za biznis plan: „Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih objekata“, u iznosu od 3.600,oo eura.
  • Deninu Crnovršaninu, za biznis plan: Autoperionica „Loznice“ u iznosu od 3.200,oo eura.
  • Sadinu Bećiroviću, za biznis plan: „Muški frizerski salon“, u iznosu od 3.000,oo eura.
  • Alenu Ćatoviću, za bisnis plan: „Paintball 050“ , u iznosu od 2.700,oo eura.
  1. Ova Odluka  je konačna.
  2. Ova Odluka biće objavljena na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini, raspisala je 29.11.2021.godnie, Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2021.godini.

Na isti su se prijavili sledeći mladi preduzetnici: Miloš Šćekić, sa biznis planom „Proizvodnja unutrašnjih vrata od medijapana“ ; Ermin Mekić, za biznis planom Autoservis „EM“ ; Jagoš Korać, sa biznis planom „Agencija za čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih objekata“ ; Denin Crnovršanin, sa biznis planom Autoperionica „Loznice“ ; Sadin Bećirović, sa biznis planom  „Muški frizerski salon“  i  Alen Ćatović, sa bisnis planom „Paintball 050“.

Postupajući po Javnom pozivu, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, razmatrala je podnešene zahtjeve – biznis planove i shodno kriterijumima iz tačke 6 i 7 Javnog poziva, ocijenila da isti zaslužuju finansiranje iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

                                                                 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Miloš Kljajević


Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike...pdf