Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za podršku ženskom preduzetništvu  u 2021.godini (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.36/21 ), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija       (“ Sluzbeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.04/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, objavljenog 29.11.2021.godini,  u t v r d  i l a   j e

KONAČNU  RANG LISTU

po Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu

 

BROJ

NAZIV

BODOVI

1.

Naziv biznis plana: Krojački salon “Sanela“

Preduzetnica: Sanela Ćatović

52,2

2.

Naziv biznis plana:Baby –tex

Preduzetnica: Popara Elma

48,2

3.

Naziv Biznis plana: Butik muške, ženske i dječje odjeće “LUI”

Preduzetnica: Mirela Šukurica

41,6

4.

Naziv biznis plana: Dostavno vozilo za distribuciju proizvoda „Naš sokić“

Preduzetnica: Bojana Joksimović

41,2

      5.

Naziv biznis plana: Psihološko savjetovalište „PS- CONSULTING“

Preduzetnica: Džafić Enisa

41

     6.

Naziv biznis plana: Unapređenje za moj biznis

Preduzetnica: Čardaklija Jasna

40

     7.

Naziv biznis plana: MOJ MARKET

 Preduzetnica: Marina Mijović

36,4

     8.

Naziv Biznis plana“Djelatnost turističke agencija – tour operator”

Preduzetnica: Lejla Ljuca – White Field Travel d.o.o.

35.6

 

Ova rang lista  biće objavljena na oglasnoj tabl i sajtu Opštine. 

 

Predsjednica Komisije

Nemša Omerhodžić


Konačna rang lista po Javnom  pozivu  za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu...pdf

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu za 2021.godinu...pdf

Odluka o odbijanju projekata  u skladu sa tačkom  7. Eliminatorni kriterijumi za predlozeni biznis plan, Javnog poziva za raspodjelu sredstva za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzeništvu u 2021.godini...pdf