Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava  fizička lica - poljoprivredne proizvođače, pravna lica (mikro i mala preduzeća), čija je djelatnost uzgoj živine i živinarskih proizvoda, kao i ostale građane, da je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poslala obavještenje o pojavi visokopatogene avijarne influence u regionu. U obavještenju se navodi da je Crna Gora pod povećanim rizikom od pojave ove bolesti usljed njene evidencije u zemljama regiona, iako u Crnoj Gori do danas nije potvrđen ni jedan slučaj.

Ovim putem držaoce živine pozivamo na odgovorno ponašanje i pridržavanje biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja unosa uzročnika infekcije kod domaće živine.

Preventivne mjere koje treba da preduzmu držaoci živine:

 • Onemogućiti bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što živinu treba držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima
 • U slučaju držanja živine u spoljnim kavezima iste pokriti i ograditi žicom sa otvorima ne većim od 2 cm
 • Spriječiti kontakt svoje živine sa svim ostalim životinjama na gazdinstvu
 • Živinu ne pojiti vodom sa otvorenog prostora (iz buradi, lokvi, bara, kišnicom I sl.)
 • Hranu za živinu držati u zatvorenom prostoru zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljnom sredinom, ili drugim životinjama ili glodarima
 • Onemogućiti zaposlenima ulazak na farmu
 • Primjenjivati sistem držanja živine “sve unutra – sve van”
 • Nakon završetka držanja živine objekat detaljno očistiti, oprati, dezinfikovati, izvršiti deratizaciju i dezinfekciju prije slijedečeg useljenja u objekat
 • Đubre i prostirku odlagati na posebno određenom mjestu i zaštititi ga od kontakta sa drugim životinjama i spoljnom sredinom
 • Redovno detaljno prati ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta
 • Nositi čista zaštitna odijela i gumene čizme prilikom rada sa živinom
 • Ne uvoditi nove jedinke u postojeće jato
 • Ne kupovati nove životinje od neprovjerenih prodavaca i bez urednog Uvjerenja o zdravstvenom stanju
 • Ne posjećivati druge farme živine
 • Ne koristiti opremu ili bilo kakva druga sredstva sa neke druge farme
 • Ne dozvoliti posjetiocima ulazak na farmu

U skladu sa važećim zakonodavstvom držalac životinja je primarno odgovoran za zdravlje istih. U slučaju bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju u jatu živine, ili primjećivanja uginuća u većem broju divljih ptica, odmah kontaktirati najbližu veterinarsku ambulantu, ili veterinarskog inspektora. Inače, na snazi je i Naredba o zabrani držanja živine na otvorenom prostoru i sprovođenju mjera za sprečavanje pojave i širenja visokopatogene avijarne influence.

Bliže informacije o bolesti, kliničkoj slici kao i preporukama za postupanje držaoca živine, ali i građana, možete preuzeti sa sajta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove https://ubh.gov.me/rubrike/avijarna influenca pticijig/245571/Avijarna - influenca.html

 

SEKRETARIJAT  ZA  PREDUZETNIŠTVO  I  EKONOMSKI  RAZVOJ

 

.