Od dana 03.04.2022. godine do 04.04.2022. godine doći će do izmjene režima saobraćaja u ul. Voja Lješnjaka kod OŠ ''Dušan Korać'' u dnevnom intervalu od 10.00-14.00h. Dok traje izmjena režima saobraćaj će se odvijati jednom trakom, naizmjenično. Izmjena režima saobraćaja se vrši zbog radova na izgradnji nove zgrade OŠ ''Dušan Korać''.

 

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ