Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

XXXI SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

koja će se održati 20.05.2022. godine (petak), sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

            Za sjednicu predlažem:

D N E V N I    R E D

 

             Zapisnik sa XXX sjednice Skupštine;

     

  1. Predlog Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu.

 

 

              

                 S poštovanjem,

 

                                                                                                                         Predsjednica Skupštine,

                                                                                                                             Nemša Omerhodžić