https://www.gov.me/clanak/peti-ipard-ii-javni-poziv-za-mjeru-3-investicije-u-fizicki-kapital-za-preradu-i-marketing-poljoprivrednih-i-proizvoda-ribarstva