URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM IZDAVANJA

BROJ DOKUMENTA

ONE Crna Gora DOO 325 KO Bistrica 17.11.2023. 14-332/23-406
Muzurović Bejto 1113 KO Bijelo Polje 16.10.2023. 14-332/23-435
 Student BP doo  1132/1 KO Bijelo Polje  10.10.2023.  14-332/23-431/1
Dajana company doo 1158 KO Bijelo Polje 10.10.2023. 14-332/23-429/1
Rahović Vule 1158 KO Bijelo Polje 10.10.2023. 14-332/23-432/1
L-Cars doo 1113 KO Bijelo Polje 10.10.2023. 14-332/23-430/1
Teatro-Urban doo 1113 KO Bijelo Polje 06.10.2023. 14-332/23-427/1
Karišik Zoran 1113 KO Bijelo Polje 07.09.2023. 14-332/23-385
Muzurović Bejto 1113 KO Bijelo Polje 17.08.2023. 14-332/23-360
 ''TABACCO SHOP'' DOO 1117 KO Bijelo Polje 27.07.2023. 14-332/23-126/4
 ''TABACCO SHOP'' DOO 1130 KO Bijelo Polje 24.07.2023. 14-332/23-128/5
 ''TABACCO SHOP'' DOO 1113 KO Bijelo Polje 20.07.2023. 14-332/23-127/2
 ''TABACCO SHOP'' DOO 90/21 KO Nedakusi 20.07.2023. 14-332/23-125/2
Gradnja doo 3627 KO Bijelo Polje 04.07.2023. 14-332/23-283
Casa del caffe 1113 KO Bijelo Polje 12.05.2023. 14-332/23-216
Biblioteka kod kuma 1113 KO Bijelo Polje 10.05.2023. 14-332/23-214
Vojinović Goran 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2023. 14-332/23-181/3
HD FARM doo 1113 KO Bijelo Polje 04.05.2023. 14-332/23-199
Montenegro Metropolis Media 755/3 KO Dobrakovo 31.03.2023. 14-332/23-154
Montenegro Metropolis Media 279/1 KO Ravna Rijeka 31.03.2023. 14-332/23-153
Montenegro Metropolis Media 282/2 KO Ravna Rijeka 31.03.2023. 14-332/23-152
Montenegro Metropolis Media 282/2 KO Ravna Rijeka 31.03.2023. 14-332/23-151
Montenegro Metropolis Media 282/2 KO Ravna Rijeka 31.03.2023. 14-332/23-150
Montenegro Metropolis Media 264 KO Nedakuse 31.03.2023. 14-332/23-149
Montenegro Metropolis Media 1075 KO Bijelo Polje 31.03.2023. 14-332/23-147
Montenegro Metropolis Media 1075 KO Bijelo Polje 31.03.2023. 14-332/23-146
Montenegro Metropolis Media 1130/1 KO Bijelo Polje 31.03.2023. 14-332/23-145
Montenegro Metropolis Media 1113 KO Bijelo Polje 31.03.2023. 14-332/23-144
Montenegro Metropolis Media 1799/1 KO Bijelo Polje 31.03.2023. 14-332/23-143
Afrodita Group 985/1 KO Bijelo Polje 29.03.2023. 14-332/23-155/1
Lu Monte doo 1113 KO Bijelo Polje 29.03.2023. 14-332/23-139/1
Idrizović Edin 1113 KO Bijelo Polje 17.03.2023. 14-332/23-113
Idrizović Edin 1113 KO Bijelo Polje 17.03.2023. 14-332/23-112
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 16.03.2023. 14-332/23-118
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 16.03.2023. 14-332/23-117
Mehonjić Nermina 1130/2 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-81/1
Rovčanin Valentina 1130/2 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-56/1
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-79/1
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-9/1
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-74/1
Stambolija Dragana 1113 KO Bijelo Polje 02.03.2023. 14-332/23-94/1
Brajković Bojana 1113 KO Bijelo Polje 01.03.2023. 14-332/23-86/1
Đokić Predrag 1113 KO Bijelo Polje 01.03.2023. 14-332/23-89/1
Sulja Suada 1113 KO Bijelo Polje 24.02.2023. 14-332/23-85/1
Burdžović Elvira 1113 KO Bijelo Polje 24.02.2023. 14-332/23-76/1
Radović Lela 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-71/1
Obradović Dijana 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-3/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-2/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-50/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-46/1
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 23.02.2023. 14-332/23-45/1
Milačić Jelena 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2023. 14-332/23-62/1
Raičević Ana 1113 KO Bijelo Polje 13.02.2023. 14-332/23-54/1
Kadić Suzana 1370 KO Dobrinje 21.11.2022. 14-332/22-5020/1
DOO King Sport 498 KO Resnik 18.11.2022. 14-332/22-5061
Gradnja doo 264 KO Nedakuse 01.08.2022. 14-332/22-4309/1
AD TUP Brskovo 1113 KO Bijelo Polje 21.06.2022. 14-334/22-3035
Student BP doo 1132/1 KO Bijelo Polje 09.06.2022. 14-332/22-3442
DOO GESSEG-caffe bar Kod kuće 837 KO Bijelo Polje 07.06.2022. 14-333/22-2587
Yellow Event Servise 1113 KO Bijelo Polje 20.05.2022. 14-334/22-2665
Yellow Event Servise 1113 KO Bijelo Polje 20.05.2022. 14-334/22-2663
Yellow Event Servise 1113 KO Bijelo Polje 20.05.2022. 14-334/22-2664
Yellow Event Servise 1113 KO Bijelo Polje 20.05.2022. 14-334/22-1610
Striković Almera 1113 KO Bijelo Polje 16.05.2022. 14-332/22-2616
Afrodita Group doo 985/1 KO Bijelo Polje 24.03.2022. 14-332/22-1056/1
Montana 1993 doo 1113 KO Bijelo Polje 11.05.2022. 14-340/22-2555
Balijagić Rafet 1113 KO Bijelo Polje 05.05.2022. 14-332/22-2470
Lu Monte doo 1113 KO Bijelo Polje 26.04.2022. 14-334/22-1948
Biblioteka kod kuma doo 1113 KO Bijelo Polje 29.04.2022. 14-332/2-2389/1
HD FARM doo 1113 KO Bijelo Polje 28.04.2022. 14-340/22-2058
History Group doo 1113 KO Bijelo Polje 29.04.2022. 14-332/22-2401/1
Idrizovic CO doo 1113 KO Bijelo Polje 28.04.2022. 14-340/22-2055
Idrizovic CO doo 1113 KO Bijelo Polje 28.04.2022. 14-340/22-2056
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 26.04.2022. 14-334/22-1949
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 26.04.2022. 14-332/22-1947
Ćevabdžinica kod Ada doo 991 KO Bijelo Polje 28.04.2022. 14-340/22-2057
Mehonjić Nermin 1130/2 KO Bijelo Polje 06.04.2022. 14-332/22-1209
Piper Svetlana 1130/2 KO Bijelo Polje 06.04.2022. 14-332/22-1196
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje 264, 2244/1, 2244/1, 279/1... 28.04.2022. 14-332/22-1087/2
Rovčanin Valentina 1130/2 KO Bijelo Polje 07.04.2022. 14-332/22-74
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 06.04.2022. 14-332/22-1299
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 07.04.2022. 14-332/22-5
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 06.04.2022. 14-332/22-1086
Sekretarijat za investicije Opštine Bijelo Polje 1490/5, 4263/1, 4261, 4257... KO Bijelo Polje 28.04.2022. 14-334/22-2390
Martinović Samira 833/1 KO Bijelo Polje 17.03.2022. 14-334/22-92/4
Konatar Zoran 663 KO Unevina 04.03.2022. 14-332/21-7103/7
Konatar Zoran 663 KO Unevina 04.03.2022. 14-332/21-7114/7
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 02.03.2022. 14-329/22-810/1
Đokić Predrag 1113 KO Bijelo Polje 02.03.2022. 14-332/22-828/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 28.02.2022. 14-332/22-784/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/21-9446/1
Čović Ljiljana   1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022.   14-332/21-9445/1
Milačić Jelena 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-128/22-570/1
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/21-9444/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/21-259/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/21-9422/1
Rakočević Dijana 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/21-9423/1
Raičević Ana 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/22-674/1
Brajković Bojana 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/22-647/1
Radović Lela 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/22-642
Tvrdišić Julija 1113 KO Bijelo Polje 21.02.2022. 14-332/22-626/1
DOO Bemax 2799/4 KO Lozna 08.02.2022. 14-304/22-394
DOO Bemax 2799/4 KO Lozna 08.02.2022. 14-304/22-393
DOO Bemax 2799/4 KO Lozna 08.02.2022. 14-304/22-392
 ''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi  KO Majstorovina  27.01.2022. 14-332/21-7750/2
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 1075 KO Bijelo Polje 25.01.2022. 14-334/22-258
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 1075 KO Bijelo Polje 25.01.2022. 14-334/22-257
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 1130/1 KO Bijelo Polje 25.01.2022. 14-334/22-256
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 1113 KO Bijelo Polje 25.01.2022. 14-334/22-255
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 1799/1 KO Bijelo Polje 25.01.2022. 14-334/22-254
 ''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi  KO Majstorovina  17.01.2022.  14-332/21-7751/2
''EPKOM'' Manastir Đurđevi Stupovi KO Majstorovina

4.01.2022

14-332/21-7749

Konstruktor group 1432 KO Boljanina 24.12.2021. 14-332/21-8148
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 282/2 KO Ravna Rijeka 01.12.2021. 14-332/21-7195/4
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 282/2 KO Ravna Rijeka 01.12.2021. 14-332/21-7194/4
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 755/3 KO Dobrakovo 01.12.2021. 14-332/21-7197/4
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 282/2KO Ravna Rijeka 01.12.2021. 14-332/21-7193/4
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 279/1 KO Ravna Rijeka 01.12.2021. 14-332/21-7196/4
Montenegro Metropolis Media doo Podgorica 264 KO Nedakuse 01.12.2021. 14-332/21-7192/4

DOO Damjanović CO

2237 i 2236/1 KO Bijelo Polje 23.11.2021. 14-332/21-7207

MZ Obrov- Loznice

76, 2351, 2352 KO Bijelo Polje 23.11.2021. 14-332/21-8184
Bulatović Vuksan 498 KO Resnik 01.12.2021. 14-332/21-7108/4
MTEL DOO Podgorica 1927 KO Bijelo Polje 23.11.2021. 14-332/21-7115
Farmasi Montenegro DOO Podgorica 1113 KO Bijelo Polje 28.09.2021. 14-332/21-6708/1
Veletex DOO Podgorica 825/2 KO Bijelo Polje 17.08.2021. 14-332/21-5554/1
Betis doo 825 KO Bijelo Polje 25.06.2021. 14-33221-46982
DOO LEDO Podgorica 190 KO Bijelo Polje 09.07.2021. 14-332/21-2986
DOO LEDO Podgorica 1138/8 KO Bijelo Polje 09.07.2021. 14-332/21-2990/2
Ledo doo 1801/1 KO Bijelo Polje 17.06.2021. 14-332/21-2984/2
NVO "Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore" 1113 KO Bijelo Polje 10.06.2021. 14-332/21-4053
Turistička organizacija Bijelo Polje 1130/1 KO Bijelo Polje 11.06.2021. 14-332/21-2444
New Moment New Company doo 1075 KO Bijelo Polje 07.06.2021. 14-332/21-3013/1
Crnogorski Telekom AD Podgorica 4244/2 KO Bijelo Polje 07.06.2021. 14-332/21-2094/2
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 27.05.2021. 14-332-21-3108
Rovčanin Valentina 1130/2 KO Bijelo Polje 26.05.2021. 14-332/21-3022
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 26.05.2021. 14-332-21-3023
Mehonjić Nermina 1130/2 KO Bijelo Polje 18.05.2021. 14-332/21-2985/1
Piper Nebojša 1130/2 KO Bijelo Polje 18.05.2021. 14-332/21-2554/1
Farmasi Montenegro doo Podgorica 1113 KO Bijelo Polje 17.05.2021. 14-332/21-2641/1
L-Cars doo 1113 KO Bijelo Polje 15.05.2021. 14-332/21-2511/1
Balijagić Rafet 1113 KO Bijelo Polje 14.05.2021. 14-332/21-2492/1
Biblioteka kod kuma doo 1113 KO Bijelo Polje 14.05.2021. 14-332/21-2468/1
Vojinović Goran 1113 KO Bijelo Polje 14.05.2021. 14-332/21-1868/4
Sulja Suada 1113 KO Bijelo Polje 12.05.2021. 14-332/21-2375
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 12.05.2021. 14-332/21-2510/1
Ćevabdžinica kod Ada doo 991 KO Bijelo Polje 11.05.2021. 14-332/21-2296/1
Crnogorski telekom AD Podgorica 167 KO Tomaševo 07.05.2021. 14-332/21-1898/2
Student BP doo 1132/1 KO Bijelo Polje 07.05.2021. 14-332/21-2284/1
Rahović Vule 1158 KO Bijelo Polje 29.04.2021. 14-332/21-2280/1
History Group doo 1113 KO Bijelo Polje 27.04.2021. 14-332/21-2083/1
Cherry dm doo 1113 KO Bijelo Polje 22.04.2021. 14-332/21-2079/1
Lu Monte doo 1113 KO Bijelo Polje 27.04.2021. 14-332/21-2157/1
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 27.04.2021. 14-332/21-2171/1
AD Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 26.04.2021. 14-332/21-2142
Arshida doo 1158 KO Bijelo Polje 07.04.2021. 14-332/21-1743/1
Idrizović Co doo 1113 KO Bijelo Polje 06.04.2021. 14-332/21-1718/1
Idrizović Co doo 1113 KO Bijelo Polje 05.04.2021. 14-332/21-1717/1
MTEL DOO Podgorica 1927 KO Bijelo Polje 04.03.2021. 14-332/21-616/5
Durmitor MNE 2142 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-158/3
Durmitor MNE 2220/2 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-159/3
Durmitor MNE 2219/3 KO Bijelo Polje 22.02.2021. 14-332/21-157/3
Montenegro Metropolis Media doo 1799/1 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-440/1
Montenegro Metropolis Media doo 1113 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-441/1
Montenegro Metropolis Media doo 1130/1 KO Bijelo Polje 09.02.2021. 14-332/21-351-442/1
Nikolić Goran 1113 KO Bijelo Polje 01.02.2021. 14-332/21-492/1
Montenegro Metropolis Media doo 1075 KO Bijelo Polje 29.12.2020. 14-332/20-5913/2
Montenegro Metropolis Media doo 1075 KO Bijelo Polje 29.12.2020. 14-332/20-5913
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1138/8 KO Bijelo Polje 19.10.2020. 14-041/20-4917/3
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1130/1 KO Bijelo Polje 13.10.2020. 14-332/20-5089/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1113 KO Bijelo Polje 27.08.2020. 14-332/20-4675/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1130/1 KO Bijelo Polje 26.08.2020. 14-332/20-4673/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 190 KO Bijelo Polje 26.08.2020. 14-332/20-4674/2019
DOO ''TOBACCO S PRESS'' 1113 KO Bijelo Polje 25.08.2020. 14-332/20-4672/2019
NVO Glasnici nade 1113 KO Bijelo Polje 19.10.2020. 14-056/20-5494
NVO Glasnici nade 1113 KO Bijelo Polje 15.10.2020. 14-056/20-8508
Turistička organizacija Bijelo Polje 1113 KO Bijelo Polje 08.10.2020. 1-332/20-5347
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 30.09.2020. 14-334/20-7999/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 30.09.2020. 14-334/20-8002/1
Beganović Selmo Senad 1799 KO Bijelo Polje 28.08.2020. 14-332/20-4364/2019
Demokratska Crna Gora 410 KO Bijelo Polje 20.08.2020. 14-334/20-4488
Trunz Montenegro 264 KO Nedakuse 24.07.2020. 14-334/20-3770/1
Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 29.07.2020. 14-041/20-4046
Medžlis Islamske zajednice Bijelo Polje 1113 KO Bijelo Polje 09.07.2020. 14-332/20-3662/1
Balijagić Rafet 1113 KO Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-2847/1
Madžgalj Company 1113 KO Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-3122/1
Gradnja doo 264 KO Nedakuse Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-1643/1-1
Gradnja doo 264 KO Nedakuse Bijelo Polje 19.06.2020. 14-332/20-1643/1
Lu Monte 1113 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2336/1
Rahović Vule 1158 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2392/1
DOO Cherry dm 1113 KO Bijelo Polje 10.06.2020. 14-332/20-2390/1
Kadić Zumreta 1158 KO Bijelo Polje 01.06.2020. 14-332/20-1846/1
Ljuboje Kljajević 425 KO Bijelo Polje 19.06.2020, 14-332/20-4707/2019
NVO Novi poredak 1113 KO Bijelo Polje 16.06.2020. 14/1-332/20-2878/1
Farmasi Montenegro DOO Podgorica 1113 KO Bijelo Polje 12.06.2020. 14-332/20-2784/1
Piper Petar 1130/2 KO Bijelo Polje 20.05.2020. 14-332/20-1985/1
Dubai Investments DOO 1113 KO Bijelo Polje 03.06.2020. 14-332/20-1905/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 03.06.2020. 14-334/20-2166/1
Montenegro Metropolis Media 1799/1 KO Bijelo Polje 28.05.2020. 14-041/20-1599/1/3
Montenegro Metropolis Media 1130 KO Bijelo Polje 25.05.2020. 14-041/20-1599/1/2
Montenegro Metropolis Media 1113 KO Bijelo Polje 25.05.2020. 14-041/20-1599/1
Matino company 86/5 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1969/1
Matino company 86/5 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1611/1
Brahaj Nazimi 136 KO Nedakuse 18.05.2020. 14-332/20-1729/1
Brahaj Nazimi 136 KO Nedakuse 19.05.2020. 14-332/20-1730/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 26.05.2020. 14-334/20-2038/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 26.05.2020. 14-334/20-2037/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3780/1
NVO Centar kreativnih vještina 1113 KO Bijelo Polje 08.05.2020. 14-056/20-3779/1
Piper Petar 1130/2 KO Bijelo Polje 18.05.2020. 14-041/20-1545/1
Mehonjić Bajazit 1130/2 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-910/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1
DOO NJOGO 735/1 KO Babajići 18.05.2020. 14-334/20-1527/1/2
Don V Produkt doo 4/4 i 5 KO Kostenica 06.05.2020. 14-332/20-1026/1
Šćekić Nikola 1930/2 KO Bijelo Polje 06.05.2020. 14-332/20-4397/2019-1635
Spahić Safet 2799/1 Ko Lozna 27.03.2020. 14-332/20-908/1
Mahmutović Senad 848 KO Bistrica 10.03.2020. 14-041/20-790/2
Rovčanin Filip 1130 KO Bijelo Polje 06.03.2020. 14-332/20-1156/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 10.03.2020. 14-332/20-1207/1
Mahmutović Mujo 163 KO Gubavač 04.03.2020. 14-332/20-696/1
Radović Lela 1130 KO Bijelo Polje 25.02.2020. 14-332/20-909/1
NVO Novi Poredak 1130 KO Bijelo Polje 03.03.2020. 14-332/20-1025/1
Raičević Ana 1130 KO Bijelo Polje 26.02.2020. 14-332/20-949/1
Ružić Katarina 1130 KO Bijelo Polje 19.02.2020. 14-332/20-806/1
Prebiračević Danilo 1130 KO Bijelo Polje 14.02.2020. 14-332/20-754/1
Idrizović Mersida 1130 KO Bijelo Polje 13.02.2020. 14-332/20-685/1
Drašković Lidija 1130/2 KO Bijelo Polje 04.02.2020. 14-332/20-528/1
Skoko Alija 1130/2 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-113/1
NVO Novi Poredak 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-041-149/1
Drndar Indira 1113 KO Bijelo Polje 17.01.2020. 14/1-332-114/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-20/1
Obradović Dijana  1113 KO Bijelo Polje 16.01.2020. 14/1-332-19/1
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj 2348/3,1801,1918... 30.12.2019. 14/1-4820/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 1138/7 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-5045/2
Spahić Safet 2799/2 30.12.2019. 14/1-4942/1
Caković Vuleta 1130/2 KO Bijelo Polje 30.12.2019. 14/1-4784/1
Jušković Biljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5389/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5391/1
Čović Ljiljana 1113 KO Bijelo Polje 17.12.2019. 14/1-5390/1
Smolović Ranko 1113 KO Bijelo Polje 11.12.2019. 14/1-5140/1
Mahmutović Džerald  1113 KO Bijelo Polje 06.12.2019. 14/1-5079/1
NVO Kisjele Vode   1113 KO Bijelo Polje 09.12.2019.  14/1-5143/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4701/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4702/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4704/1
Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina 05.12.2019. 14/1-4703/1
Zajmović Fahrudin 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-5035/1
Rakočević Verica 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4633/4
Skoko Esmana 1113 KO Bijelo Polje 03.12.2019. 14/1-4669/3
Nikolić Goran 1113 KO Bijelo Polje 04.12.2019. 14/1-4839/1
 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4263/1,4261,4257,4258/1...    05.11.2019. 14/1-4380/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1328/1 KO Ravna Rijeka  05.11.2019.  14/1-4323/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina Zona VI    05.11.2019. 14/1-4022/2

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1471/2 KO Bliškovo  05.11.2019. 14/1-4325/1

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje 4151/1 KO Majstorovina  05.11.2019. 14/1-4022/3

 

PODNOSILAC ZAHTJEVA

PARCELE

DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA

BROJ DOKUMENTA

 Crnogorski Telekom AD Podgorica  1113KO Jabučno  05.11.2019.  14/1-4324/1