Slobodan pristup informacijama

Poštovani posjetioci,

Pristup informacijama u posjedu organa vlasti je slobodan i ostvaruje se na način i po postupku propisam Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list Crne Gore", br, 44/12 od 9.08.2012.).

Pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano pravno i fizičko lice bez obaveze da navodi razloge i objašnjava interes traženja informacija. Pristup informacijama zasniva se na načelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadržani u potvrdjenim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama.

Vodičem za pristup informacijama koje su u posjedu organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, utvrđuju se vrste informacija, kao i javni registri i javne evidencije, postupak za pristup informacijama, troškovi postupka, ovlašćena i odgovorna lica za postupanje po zahtjevu, način objavljivanja vodiča i druga pitanja od značaja za pristup informacijama iz nadležnosti organa lokalne uprave u skladu sa Zakonom.

 

Zahtjev za pristup informaciji možete preuzeti ovdje...pdf

Vodič za pristup informacijama u posjedu Službe Skupštine opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf