Unapređenje položaja romske zajednice od velikog značaja u Bijelom Polju.

Danas je u skupštinskoj sali Opštine Bijelo Polje održan konstruktivan sastanak predsjednika Skupštine Opštine Bijelo Polje, Ernada Suljevića, sa predstavnicima lokalnih stranaka i članovima romske zajednice. Na ovom sastanku, pored odbornika i predstavnika romske zajednice, učešće su uzeli i predstavnici lokalne Samouprave, doprinoseći raznovrsnim diskusijama.

Sastanak je iniciran od strane NVO "Romi sa sjevera", čiji je predsjednik Rafet Mulić, a tema je bila integracija lokalne romske zajednice.

Glavni fokus razgovora bili su identifikacija ključnih problema sa kojim se lokalna romska zajednica trenutno suočava, kao i razmatranje lokalnog akcionog plana za integraciju Roma. Takođe, diskutovane su teme senzitivnog budžetiranja, podrške romskom sektoru i NVO sektoru koji podržava romske inicijative.

Ovaj sastanak predstavlja korak naprijed u iznalaženju zajedničkih rješenja za poboljšanje situacije lokalne romske zajednice, ističući važnost saradnje između lokalnih vlasti, političkih stranaka, NVO sektora i samih pripadnika romske zajednice. Sastanak je bio karakterisan otvorenom diskusijom i odlučnošću da se zajednički pronađu efikasni putevi ka inkluziji i podršci romskoj zajednici.

Ovakvi sastanci su od suštinskog značaja za izgradnju održive zajednice, te demonstriraju posvećenost lokalne zajednice unaprjeđenju položaja romske zajednice u Bijelom Polju.