Aktuelnosti iz organa lokalne uprave


Služba predsjednika

 

>>Odluka o donošenju Lokalnog energetskog plana

>>Odluka o donosenju LP za unapređenje socijalne inkluzije

>>Odluka o donosenju Strateskog plana razvoja opštine Bijelo Polje

>>Odluka o donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije

>>Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO

>>Odluka o osnivanju Savjeta za sport

>>Odluka o potvrdjivanju Odluke predsjednika Opstine-Djecji vrtic

>>Odluka o potvrdjivanju rjesenja o upotrebi sredstava stalne budzetske rezerve

>>Odluka o prihvatanju ugovora o realizaciji lokalnog javnog rada - Njega starih lica

>>Odluka o pristupanju Savezu gradonačelnika

>>Odluka o stipendiranju redovnih studenata

>>Odluka o donošenju LAP integracije Roma u Opštini Bijelo Polje

>>Sporazum - Dom zdravlja

>>Odluka o donošenju LAP za djecu

>>Odluka o davanju ovlašćenja predsjedniku opštine

>>Lokalni Plan za rodnu ravnopravnost 2014-2017

>>Z  A  K  LJ  U  Č  A  K za Nacrt Lokalnog plana za unapredjenje socijalne inkluzije - razvoj lokalnih socijalnih usluga 
servisa 2012-2016 godine.

 

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

>>Obavjestenje za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - 14.05.2012. god. 
>>Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2011

 

Sekretarijat za društvene djelatnosti i opšte upravne poslove

>>Poziv na dostavu prijedloga o nematerijalnoj kulturnoj baštini
>> Nacrt Lokalnog plana za unaprjedjenje socijalne inkluzije

Komunalna policija

>> Program javne rasprave Naacrta zakona o komunalnoj policiji
>> Nacrt zakona o komunalnoj policiji