srarzh-CNcsenfrdeeliwitplruslestr
Zapisnik i Izvještaj sa centralne javne rasprave o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2024. godinu 19 decembar 2023
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu 17 novembar 2023
Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu 05 decembar 2022
Javna rasprava o Nacrtu Odluke budžeta Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu 15 novembar 2022
Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2023.godinu 15 novembar 2022
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI NACRTA PLANA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD KLIZIŠTA I ODRONA ZA TERITORIJU OPŠTINE BIJELO POLJE 09 avgust 2022
Javna rasprava-Nacrt plana za zaštitu i spašavanje od klizišta i odrona Opštine Bijelo Polje 21 jul 2022
Javna rasprava o Nacrtu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022.godinu 02 mart 2022
Javna rasprava o nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu 01 mart 2022
Izvještaj i Zapisnik o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2022. godinu 01 decembar 2021
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu 12 novembar 2021
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja 24 maj 2021
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje 24 maj 2021
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje 13 maj 2021
Javna rasprava povodom Nacrta odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje i Nacrt odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja 10 maj 2021
Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu 22 mart 2021
Javna rasprava povodom Nacrta Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021.godinu 05 mart 2021
Javna rapsrava o Nacrtu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021.godinu 03 mart 2021
Javna rasprava o Nacrtu Strategije zapošljavanja Opštine Bijelo Polje za period 2021-2025.godine 26 februar 2021
Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Bijelo Polje 05 februar 2021
Go to top