Ernedin Ćeranić, dipl. pravnik
Tel/fax +382 (0) 50 432 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Adresa: ul Slobode br. 5, 84000 Bijelo Polje

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18 od 08.06.2018)

 


Član 100

Glavni administrator:
   - vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi lokalne uprave,
   - koordinira rad organa i službi lokalne uprave, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.),
   - daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave,
   - daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama lokalne uprave, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa,
   - priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine,
   - podnosi predsjedniku Opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika Opštine,
   - vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i aktima predsjednika Opštine.


Član 101


Za vršenje poslova glavnog administratora može se obrazovati stručna služba.
Stručnom službom glavnog administratora rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad.
Glavni administrator donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.