Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10 do 15.07.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03 do 09.07.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 26 do 03.07.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 19 do 25.06.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 12 do 18.06.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 05 do 11.06.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29 do 04.06.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22 do 28.05.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 15 do 21.05.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 08 do 14.05.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 02 do 07.05.2023. godine   

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 24 do 01.05.2023. godine  

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 17 do 23.04.2023. godine 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10 do 16.04.2023. godine 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03 do 09.04.2023. godine 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27 do 02.03.2023. godine 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20 do 26.03.2023. godine 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13 do 19.03.2023. godine 

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06 do 12.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 30 do 05.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 23 do 29.01.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16 do 22.01.2023. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 10.07 do 15.07.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 03.07 do 09.07.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 26.06 do 03.07.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 19.06 do 25.06.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 12.06 do 18.06.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 05.06 do 11.06.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 29.05 do 04.06.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 22.05 do 28.05.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 15.05 do 21.05.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 08.05 do 14.05.2023. godine

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 02.05 do 07.05.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 24.04 do 01.05.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 17.04 do 23.04.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 10.04 do 16.04.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 03.04 do 09.04.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 27.03 do 02.04.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 20.03 do 26.03.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 13.03 do 19.03.2023. godine - nije bilo 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 06.03 do 12.03.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 27.02 do 05.03.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 20.02 do 26.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 13.02 do 19.02.2023. godine 

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 06.02 do 12.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 30.01 do 05.02.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 23.01 do 29.01.2023. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od 16.01 do 22.01.2023. godine - nije bilo


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 05 do 11.06.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 05 do 11.06.2023. godine-nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 29 do 04.06.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 29 do 04.06.2023. godine-nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 22 do 28.05.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 22 do 28.05.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 15 do 21.05.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 15 do 21.05.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 08 do 14.05.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 08 do 14.05.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 02 do 07.05.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 02 do 07.05.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 24 do 01.05.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 24 do 01.05.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 17 do 23.04.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 17 do 23.04.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 10 do 16.04.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 10 do 16.04.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 03 do 09.04.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 03 do 09.04.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 27 do 02.04.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 27 do 02.04.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 20 do 26.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20 do 26.03.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 13 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13 do 19.03.2023. godine - nije bilo

 - Dnevni izvodi za period od 06 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06 do 12.03.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 27 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 27 do 05.03.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 20 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 20 do 26.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 13 do 19.02.2023. godine

- Dnevni izvodi za period od 06 do 12.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06 do 12.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 30 do 05.02.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 30 do 05.02.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 23 do 29.01.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 23 do 29.01.2023. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 16 do 22.01.2023. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 16 do 22.01.2023. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 05 do 11.06.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29 do 04.06.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 22 do 28.05.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 15 do 21.05.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 08 do 14.05.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 02 do 07.05.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 24 do 01.05.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 17 do 23.04.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 10 do 16.04.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 03 do 09.04.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 27 do 02.04.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20 do 26.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13 do 19.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06 do 12.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 27 do 05.03.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 20 do 26.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 13 do 19.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06 do 12.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 30 do 05.02.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 23 do 29.01.2023. godine 

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 16 do 22.01.2023. godine 


Javna ustanova Muzej - Bijelo Polje 

 JU Muzej ne posjeduje putničko vozilo.

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 26.06 do 03.07.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 19.06 do 25.06.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 12.06 do 18.06.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 05.06 do 11.06.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29.05 do 04.06.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22.05 do 28.05.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 15.05 do 21.05.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 08.05 do 14.05.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 02.05 do 07.05.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 24.04 do 01.05.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 17.04 do 23.04.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 10.04 do 16.04.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03.04 do 09.04.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.03 do 02.04.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.03 do 26.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.03 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.03 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.02 do 05.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.02 do 26.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.02 do 19.02.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.01 do 12.02.2023. godine


 Javna ustanova Centar za podršku djeci i porodici 

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 03.04 do 09.04.2023. godine 

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 27.03 do 02.04.2023. godine

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 20.03 do 26.03.2023. godine

 - Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 13.03 do 19.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.03 do 12.03.2023. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 16.01 do 05.03.2023. godine


•Analitičke kartice socijalnih pomoći javnih ustanova i preduzeća koje je osnovala Opština Bijelo Polje

- JU Centar za kulturu "Vojislav Bulatović - Strunjo"-u periodu  od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine nije bilo socijalnih pomoć prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za podršku djeci i porodici-u periodu od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Centar za sport i rekreaciju-u periodu od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Turistička organizacija-u periodu-od od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- JU Ratkovićeve večeri poezije-u periodu-od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Komunalno-Lim''-u periodu-od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- Ju Dnevni centar ''Tisa''-u periodu od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine  nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO ''Parking servis''-u periodu od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima;

- DOO Vodovod ''Bistrica''-u periodu od 16.01.2023. godine do 15.07.2023. godine nije bilo socijalnih pomoći prema fizičkim i pravnim licima.