Ensad Omerović, direktor
Tel/fax: +382 (0) 50 486 248
Adresa: Medanovići bb, 84.000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 

O centru

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju „Tisa“ je počeo sa radom 19.06.2004. godine kao prvi servis ovakve vrste u Crnoj Gori. Prvobitno je bio osmišljen kao pilot projekat pri Centru za socijalni rad a pod okriljem Ministarstva rada i socijalnog staranja sve do kraja 2008.godine. Kao primjer najbolje prakse iz oblasti ranjivih i marginalizovanih grupa je dotadašnjim radom opravdao postojanje i stekao uslove da od 2009. godine postane Javna ustanova na lokalnom nivou. Kao takav poslužio je kao model po kojem su se počele otvarati slične ustanove u našoj državi. ’’TISA’’ prestavlja dopunu servisa socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju, kao i početak deinstitucionalizacije ovih servisa. Iza svih uspjeha koji se postižu u Dnevnom centru stoji tim profesionalaca koji primjenjuju multidisciplinarni pristup u svom radu.

U formiranju ovog servisa učestvovalo je više aktera: Opština Bijelo Polje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, lokalno Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i međunarodne organizacije UNICEF, HANDICAP INTERNATIONAL, GGS.

Dnevni centar predstavlja sveobuhvatan servis zaštite djece sa smetnjama u razvoju, utemeljen na holističkom pristupu, u kome se pruža kompleksan servis (socijalizacija, obrazovanje, njega, rehabilitacija, slobodne aktivnosti, podrska/savjetovanje roditelja, itd.) i njeguje socijalni model nasuprot medicinskom modelu rehabilitacije i osposobljavanja djece sa smetnjama u razvoju. Centar ima za cilj zaštitu, promociju i unapredjenje prava djece sa smetnjama u razvoju, socijalizaciju i integraciju djece sa smetnjama u razvoju u zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti, obrazovanje u cilju pripreme djece za predškolsku/školsku nastavu ili osposobljavanje za samostalnost u dnevnim aktivnostima zavisno ud očuvanih sposobnosti djeteta, kao i osposobljavanje za samostalnost u dnevnim aktivnostima.

Dnevni centar trenutno okuplja 30 korisnika uzrasta od 3-27 godina sa umjerenim i teškim stepenom ometenosti u razvoju, koliki je i kapacitet ustanove. Osim smetnji u intelektualnom razvoju, korisnici imaju i teškoće motoričke i senzorne prirode kao i prateće karakteristične zdravstvene probleme. Do sada je usluge koristilo ukupno 53 djece i mladih osoba.

Usluge koje dnevni centar ’’Tisa’’ pruža su: dnevno zbrinjavanje djece, stalni nadzor i njega, redovna medikamentozna terapija, besplatan prevoz, rehabilitacija, kineziterapija, priprema za inkluzivno obrazovanje, socijalizacija, društvena aktivacija djece i priprema za profesionalno osposobljavanje.

 

DOKUMENTA

 

Plan i program rada za 2021.godine

Plan i program rada za 2020.godinu

Izvještaj o radu za 2020.godinu

Izvještaj o radu za 2019.godinu

Plan i program rada za 2018.godinu sa Odlukom o usvajanju Plana i programa rada za 2018.godinu

Plan i program rada za 2017.godinu sa Odlukom o usvajanju Plana i programa rada za 2017.godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu sa Odlukom o usvajanju Izvještaja o radu za 2017.godinu

Finansijski izvještaj za 2017.godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2017.godinu

Plan i program rada za 2016.godinu

Izvještaj o radu za 2016.godinu sa Odlukom o usvajanju Izvještaja o radu za 2016.godinu

Finansijski plan za 2016.godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog plana JU Centar za podršku djeci i porodici za 2016.godinu

Finansijski izvještaj za 2016.godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2016.godinu

Program rada za 2016.godinu sa Odlukom o usvajanju Programa rada Ju Centar za podršku djeci i porodici za 2016.godinu

Izvještaj o radu za 2015.godinu sa Odlukom o usvajanju Izvještaja o radu za 2015.godine

Finansijski izvještaj za 2015.godinu sa Odlukom o usvajanju Finansijskog izvještaja JU Centra za podršku djeci i porodici za 2015.godinu

Program rada za 2012 godinu

Izvestaj o radu za 2011 godinu