Dušan Drašković, načelnik

Telefon:  +382 (0) 50 484 807
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)


Član 19


Komunalna policija vrši poslove koji se odnose na:
1) vršenje komunalnog nadzora nad obezbjeđenjem komunalnog reda u oblastima: javne čistoće, odvoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; upravljanja vodama, javnog vodosnabdijevanja, prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda; poslova u vezi sahranjivanja; održavanja pijaca, javnih česmi i fontana, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, saobraćajne signalizacije; zaštite i korišćenja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; prevoza tereta u slučaju kad je prevoznik fizičko lice, prevoza za sopstvene potrebe i vanrednog prevoza; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja i održavanja stambenih zgrada i držanja kućnih ljubimaca; zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Opštine; kontrole radnog vremena; parkiranja na javnim parkiralištima i drugim oblastima u skladu sa posebnim propisima;
1a) izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanje nepropisno parkiranih vozila;
2) vođenje evidencije izdatih prekršajnih naloga iz nadležnosti komunalne policije (unos, ažuriranje podataka počinilaca prekršaja);
3) mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata, kao i na otvorenom prostoru i druge radnje u skladu sa zakonom;
4) učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;
5) pružanje pomoći u izvršenju odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
6) davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti za upotrebu akustičnih i elektroakustičnih uređaja;
7) saradnja sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove, drugim službama na lokalnom i državnom nivou;
8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
9) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
10) priprema izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Službe, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
11) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.